Tuesday, July 16, 2024

Verjetno nobena tema ni tako sporna kot ravno cepljenje otrok. Na dan vedno znova prihajajo nove in nove razprave med strokovnjaki in starši o tem ali otrok mora biti cepljen in proti katerim boleznim. V nadaljevanju navajamo nekaj dejstev o samem cepljenju in koledar obveznih cepljenj za naše najmlajše.


Kaj cepljenje sploh je?

Cepljenje je po besedah strokovnjakov enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred nekaterimi nalezljivimi boleznimi. Je postopek, s katerim se izzove imunost tako, da v telo vnesemo oslabljene ali uničene bakterije, viruse ali njihove sestavine, ki jih imenujemo cepiva. Cepiva ne morejo povzročiti bolezni, temveč samo spodbudijo imunski sistem, da izdela zaščitna protitelesa proti povzročitelju nalezljive bolezni. Če oziroma ko pride otrok v stik s povzročiteljem te bolezni, ga protitelesa prepoznajo in otroka zaščitijo pred boleznijo.

Zakaj je otroke potrebno cepiti in zakaj tako zgodaj?

Na splošno je cepljenje v veliko pomoč pri preprečevanju razširjenih in pogosto zelo nevarnih bolezni, med katerimi so tudi takšne, za katere ni ustreznih načinov zdravljenja ali pa zdravljenje z antibiotiki zaradi odpornosti bakterij ni več tako uspešno in učinkovito kot nekoč. Vse te nalezljive bolezni še posebno ogrožajo dojenčke in majhne otroke, zato je po besedah strokovnjakov zelo pomembno, da se jih čimprej zaščiti. Pri majhnih otrocih namreč obstaja večje tveganje za težji potek pri nekaterih boleznih, saj do 6. meseca starosti izgubijo zaščito, ki so jo prejeli od matere, kasneje pa jih bolj ogroža tudi vstop v kolektivno varstvo, kjer so v stiku z bistveno večjim številom ljudi, kot prej.

Čemu cepljenje proti boleznim, ki jih pri nas skoraj ni več?

Cepljenje je še vedno potrebno predvsem zato, ker vedno več ljudi potuje v tujino in vse več tujcev dnevno obišče našo državo, kar močno povečuje tveganje za vnos nalezljivih bolezni. V marsikaterih sosednjih in tudi ostalih državah so nekatere bolezni, ki jih pri nas ni več, namreč še vedno zelo pogoste, kar pomeni, da se na tak način bolezni lahko prenesejo na ljudi, ki niso bili cepljeni.

V Sloveniji se sicer že več let izvaja program obveznih cepljenj, ki so večinoma opravljena v obdobju otroštva. Koledar obveznih cepljenj si lahko ogledate v spodnji tabeli:

Neželeni učinki cepljenj

Tako kot pri drugih zdravilih in zdravljenju, lahko tudi pri cepljenju pride do neželenih učinkov, ki so običajno blagi in prehodni, v zelo redkih primerih pa tudi resni. Pri cepljenih otrocih se najpogosteje pojavijo rdečina, oteklina, bolečina na mestu vboda, slabo počutje ali razdražljivost. Včasih se pojavi tudi povišana telesna temperatura, ki je sicer pri majhnih otrocih sorazmerno pogosta, vendar je tudi ta običajno blaga in prehodna. Običajno se neželeni učinki pojavijo v prvih dneh po cepljenju, lahko pa se pojavijo tudi po več tednih. V kolikor pri svojem otroku po cepljenju opazite kakršnekoli spremembe, o tem obvestite izbranega pediatra.

Kdaj se otroka NE cepi?

Pred vsakim cepljenjem mora zdravnik pri kandidatu za cepljenje ugotoviti, ali obstajajo kakršnikoli zdravstveni razlogi, zaradi katerih bi ga bilo potrebno začasno odložiti ali celo trajno opustiti. Razlogi za opustitev cepljenja pa so naslednji:

  • potrjena resna alergična (anafilaktična) reakcija na sestavine cepiva;
  • resen neželen učinek po predhodnem odmerku istega cepiva;
  • bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem (npr. osnovna kronična bolezen, zaradi katere se cepljenje trajno odsvetuje).

Če pediater oceni, da obstaja utemeljen zdravstveni razlog za trajno opustitev cepljenja, pošlje na naslov Ministrstva za zdravje Republike Slovenije vlogo z utemeljitvijo opustitve cepljenja proti določeni bolezni, tam pa komisija v roku treh mesecev poda strokovno mnenje o tem, ali obstajajo ali ne obstajajo razlogi za opustitev cepljenja. Predlog za opustitev cepljenja lahko podate tudi starši, končno odločitev komisije pa se nato vpiše v zdravstveno dokumentacijo in knjižico o cepljenju.

Odklanjanje cepljenja

Vedno več staršev je sicer proti cepljenju, predvsem zaradi večje ozaveščenosti in prepričanja, da naj bi bili številni bolezenski znaki in (hude) zdravstvene težave (epilepsija, avtizem in podobno), ki se pojavijo pri majhnih otrocih, posledice cepljenj. Mnogo staršev zato cepljenje odklanja, se mu izmika ali ga onemogoča, zato so zdravniki pri nas v takšnem primeru dolžni podati prijavo na območno enoto zdravstvenega inšpektorata (ZIRS), ki lahko uvede postopek zaradi prekrška (po 4. tč. 57. čl. ZNB), za katerega so predvidene tudi denarne kazni (od 200 pa vse do 1000 €).

Kljub vsem nasprotovanjem in neodobravanjem cepiv pa še vedno številne raziskave kažejo, da je cepljenje kljub redkim neželenim učinkom, najvarnejši način za preprečevanje in širjenje nalezljivih bolezni.

 
 
 

Reference:

Kategorija:   Otroške bolezni