Tuesday, May 21, 2024

Znanstveniki iz Duke University so odkrili, da bi lahko stopnja materine naklonjenosti v prvih osmih mesecih življenja koristila pri predvidevanju čustvenega stanja v kasnejšem življenju.


Rezultati raziskave izhajajo iz temeljev 482 sodelujočih, ki jih je v času rutinske ocene razvoja v dobi do enega leta starosti pregledal psiholog. V času pregleda je zabeležena tudi naklonjenost matere, ki je bila razvrščena v različne stopnje: od nikakršne do prekomerne.

Vse sodelujoče v raziskavi so po 34 letih psihologi ponovno pregledali in ocenili splošno stresno stopnjo, vključno z elementi anksioznosti in agresivnosti.

V članku objavljenem v strokovni reviji Journal of Epidemiology and Community Health so avtorji zapisali, da so ljudi, ki so v zgodnjem otroštvu uživali posebno naklonjenost mater, v povprečju anksioznost, agresivnost in stres najmanj prizadeli.

Kategorija:   Novice, Vzgoja
Naslednji prispevek

Virus in debelost v otroštvu

13 junija, 2012 0