Wednesday, May 29, 2024

Med štirimi ženskami, starejšimi od 15 let, so tri mame


Podatke o vseh ženskah, ki so v svojem življenju postale mame, statistiki zbiramo le s popisi prebivalstva. V zadnjem popisu v letu 2002 je v Sloveniji živelo 851 tisoč žensk, starih 15 let ali več, med njimi pa smo našteli 632 tisoč mam. Te so skupaj rodile 1,33 milijona otrok, kar pomeni, da je vsaka mama rodila povprečno nekaj več kot dva otroka. Od popisa naprej je vsako leto še približno 9 tisoč žensk prvič postalo mama. Tako je med vsemi ženskami, ki so starejše od 15 let, 73 % takih, ki so rodile vsaj enega otroka.

Vedno več mam, a vedno manj otrok

Osnovna značilnost razvoja rodnosti v Sloveniji v zadnjih približno 150 letih je zniževanje števila rojenih otrok. Hkrati s padanjem števila živorojenih otrok pa so se spreminjala tudi razmerja med številom otrok, ki jih je rodila posamezna ženska.

Ženska, ki je bila rojena v obdobju 1873-1877, je v svojem življenju v povprečju rodila 4,7 otroka, njena hči pa 3,3. Vnukinja je sicer rodila enega otroka manj kot njena mama, a še vedno več, kot je potrebno za enostavno obnavljanje prebivalstva, t.j. 2,1 otroka. Pravnukinja, rojena v povojnem obdobju, pa ni več zagotavljala enostavnega obnavljanja prebivalstva – v povprečju je rodila 2,0 otroka.

V zadnjih 70 letih se je najbolj povečal delež žensk, ki so rodile dva otroka. Medtem ko se delež žensk z enim otrokom v obdobju zadnjih petdesetih letih bistveno ni spreminjal, pa se s povečevanjem starosti povečuje delež žensk, ki niso rodile nikoli.

Demografska raziskovanja kažejo, da vsaka 5. ženska, rojena ob koncu 19. stoletja, ni nikoli rodila. Za mlajše generacije žensk je značilno, da sorazmerno majhen delež žensk ni rodil – vsaka 15. iz generacije 1957-1961; mame iz te generacije pa imajo v povprečju 2 otroka.

Le redke med najstnicami že mame

Med najstnicami so mame v Sloveniji zelo redke, med 20-letnicami je mamic dvajsetina (5 %) žensk, med 24-letnicami že četrtina, pri 27-ih letih pa je polovica žensk že mama, ki je rodila vsaj enega otroka. Najstniške mame praviloma niso poročene in ne živijo z otrokovim očetom. Polovica med njimi je bila ob popisu brezposelnih, tretjina je imela status dijaka, študenta, le 18 % pa je bilo delovno aktivnih.

Dve tretjini mam živita s svojimi otroki

322 tisoč ali več kot polovica vseh mam živi skupaj z otroki in njihovimi očeti, 90 tisoč mam pa živi samih z otrokom oz. otroki. Vsaka 6. mama živi skupaj z možem ali partnerjem, saj so si njeni otroci že ustvarili svojo družino in se odselili, vsaka 20. ženska pa kot babica živi v gospodinjstvu enega od otrok, skupaj z njegovo družino.

Manjše razlike v rodnosti zasledimo tudi po regijah

V Sloveniji je 1,5 % mam, ki je rodilo več kot 6 otrok. Relativno največ takih žensk živi v pomurski in koroški regiji, kjer je slovensko povprečje preseženo za več kot 70 %. Najmanj mam, in sicer dvakrat manj od slovenskega povprečja, ki so rodile več kot 6 otrok, pa živi v obalno-kraški regiji.

Vir: Statistični urad RS

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Umirjena vadba za kontrolo diabetesa

13 junija, 2012 0