Wednesday, June 19, 2024

Enkrat mama, za vedno mama


632.197 ­– Toliko mater je bivalo v Sloveniji ob popisu 2002.

Ker statistika o materah ni prav bogata in popolne podatke o vseh materah lahko zberemo le s popisi, lahko le ocenimo, da danes v Sloveniji prebiva okrog 670.000 mater.


Dve tretjini teh mater živita skupaj z vsaj enim od svojih otrok. Podatek, da kar 29 % mater živi z vsaj enim otrokom, starejšim od 25 let, kaže, da otroci vedno pozneje zapuščajo svojo prvotno družino.

V zadnjem času je v Sloveniji vsako leto okoli 9.000 žensk, ki prvič postanejo matere.

73 % – Ob popisu 2002 je bilo med ženskami, starejšimi od 14 let, toliko žensk, ki so že rodile.

Popisi prebivalstva so pokazali, da se delež žensk, ki so že rodile, z njihovo starostjo zelo spreminja. Ob popisu 2002 so bile med najstnicami mame zelo redke (0,8 %), med ženskami, starimi od 20 do 29 let, je rodila skoraj vsaka tretja. Med desetimi ženskami, starimi 30 do 39 let, je bilo že skoraj devet mater. Med ženskami po 40. letu starosti, ko lahko za večino žensk rečemo, da se je njihova rodna doba zaključila, pa je bilo mater že 91 %.

Matere danes in matere nekoč


19.554 – Toliko mater je v letu 2007 rodilo skupaj 19.823 živorojenih otrok.

Med porodi je bilo 1,9 % takih, pri katerih so se rodili dvojčki ali trojčki. To pomeni, da je bil vsak štiriinpetdeseti porod v letu 2007 večplodni porod. Sredi devetdesetih let je bil večplodni porod le vsak dvainsedemdeseti.

291 – Toliko otrok so v letu 2007 rodile najstnice (1,5 %).
Delež otrok, ki so se rodili materam, starim manj kot 20 let, je bil največji v sedemdesetih in v začetku osemdesetih let, in sicer je presegel 10 %; v zadnjih treh letih pa je delež takih otrok obsegal manj kot 2 %.

47,4 % – Toliko mater med tistimi, ki so rodile v letu 2007, je bilo starih 30 let ali več. To je najvišji delež v zadnjih petdesetih letih. Med 9.458 materami je vsaka tretja rodila prvič. Pred tridesetimi leti je bil delež mater, starih 30 let ali več, skoraj trikrat nižji.

433 – Toliko otrok se je v letu 2007 rodilo ženskam, starim 40 let ali več (2,2 %).
Delež teh mater tudi v preteklih desetletjih ni bil bistveno drugačen.

28,2 – Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka v letu 2007.
To je doslej najvišja starost žensk ob rojstvu prvega otroka. Odlaganje materinstva v poznejša leta se vsaj do leta 2007 še ni ustavilo.
Sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja so bile ženske, ki so prvič rodile, v povprečju stare manj kot 23 let. V začetku šestdesetih let pa so v tej starosti v povprečju rodile že drugega otroka. Odlaganje rojstva je posledica podaljševanja šolanja, visoke stopnje zaposlenosti žensk in spremenjenih družbenih norm.

48,7 % – Toliko žensk med tistimi, ki so v rodile letu 2007, je v tem letu rodilo prvega otroka.
36,5 % mater je rodilo drugega otroka, 11,2 % tretjega, 3,5 % pa četrtega ali otroka višjega reda. Med ženskami, ki v posameznem letu rodijo, je že od začetka 70. let dalje približno 50 % prvorodnic (takih, ki rodijo prvič). Še v sredini 50. let pa je bil ta delež manjši od 40 %. Zato pa je v tistem obdobju skoraj vsaka peta ženska, ki je rodila v posameznem letu, rodila četrtega otroka ali otroka še višjega reda; v zadnjih 25 letih pa je bilo med ženskami, ki rodijo v posameznem letu, takih v povprečju le 3 do 4 %.

19 – Toliko mater je v letu 2007 rodilo osmega otroka ali otroka višjega reda.
Pred petdesetimi leti je bilo takih mater bistveno več, 622. Z drugimi besedami to pomeni, da je takrat toliko otrok rodila vsaka petdeseta mama, v letu 2007 pa vsaka tisoča.

15 – Toliko mater je v letu 2007 rodilo doma.
Še enkrat več otrok, 30, je bilo v povprečju rojenih zunaj porodnišnice med leti 1995–1999, medtem ko je bilo še sredi petdesetih let takih otrok 44 %. Rojstvo otroka v porodnišnici v letih po vojni ni bilo razumljivo samo po sebi umevno. Res pa je, da zaradi razvejane in že dolgo vpeljane babiške pomoči le malo mater tudi v tistem obdobju ob porodu ni imelo strokovne pomoči (2 %).

50 – Toliko žensk je leta 2007 rodilo na materinski dan, 25. marca.

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Srčni infarkt: Aspirin vam lahko reši življenje

13 junija, 2012 0