Wednesday, May 29, 2024

Ekipa raziskovalcev iz Inštituta za raziskovanje raka, ki se v sklopu britanskega Združenja za raziskovanje raka v Cambridgeu je odkrila, da celice menjajo ena drugo; princip ena notri – druga ven.


Predhodno so znanstveniki predvidevali, da obstaja hierarhija celic, ter da matične celice nadomestijo ena drugo po vnaprej določenem sistemu.

Najnovejša raziskava pa kaže, da takšne hierarhije ni, matične celice pa nadomeščajo samo izginule celice.

Dr. Doug Winton, ki je vodil raziskavo in rezultate objavil v najbolj prestižni znanstveni revijo Science je dejal: »Prvič smo pokazali, da v črevesju poteka populacija matičnih celic in odkrili, da gre pravzaprav za naključni proces brez vnaprej določene usode vsake matične celice. Raziskava je odličen primer sodelovanja med raziskovalci in upamo, da bomo nekoč skupaj odgovorili na več vprašanj o matičnih celicah in njihovi povezavi s karcinomom.«

Strokovnjaki so mnenja, da bo ta raziskava doprinesla k bolj učinkovitim terapevtskim možnostim za zdravljenje črevesnega raka, ki je ena od najbolj pogostih oblik karcinoma.

Kategorija:   Novice, zdravje
Naslednji prispevek

Lažje razumevanje razvoja živčnega sistema

13 junija, 2012 0