Tuesday, May 21, 2024
Nekategorizirano
13 junija, 2012

Matične celice: Pogosta vprašanja in odgovori

By 0 1749 Views

Katere bolezni je možno zdraviti z matičnimi celicami?
Vabimo vas, da si celoten seznam bolezni ogledate na naslednji povezavi – kliknite tukaj.


Kaj se zgodi, če potrebujemo matične celice, pa te niso bile shranjene ob rojstvu?
V primeru, da matične celice ob rojstvu niso bile shranjene, se lahko za zdravljenje uporabijo matične celice iz drugih virov. Najpogosteje iz kostnega mozga ali iz mlečnih zob. Potrebno je poiskati ustreznega  darovalca (antigen HLA), ki ga običajno poiščemo v registru darovalcev krvotvornih matičnih celic.

Ali je možno zdravljenje z matičnimi celicami ko moj otrok odraste?

Pravilo pravi, da se s celicami iz popkovnične krvi lahko zdravi tudi odrasle. Gledano globalno je bilo vsako tretje zdravljenje opravljeno na odrasli osebi. Ko popkovnična kri prispe v laboratorij se natančno pregleda število izvornih celic o čemer ste tudi obveščeni. Tudi če število celic ni idealno za zdravljenje odraslih, je z najsodobnejšo opremo že možno razmnoževati celice. Ti postopki so še v fazi testiranja, vendar bodo ko vaš otrok odraste, najverjetjneje že rutina.

Kdaj je neka oseba primeren darovalec matičnih celic?

Da je oseba primeren darovalec pomeni, da se mora ujemati v HLA parametrih. HLA molekule so molekule (glikoproteini) na površini naših celic. Vsakdo od nas ima različne HLA molekule, podobno kot prstni odtis, pol jih podedujemo od očeta in pol od mame. S pomočjo teh molekul naše telo loči lastno od tujega. Pri darovanju kostnega mozga iščemo popolnega darovalca-ujemati se mora v 6/6 parametrih, drugače telo prejemnika presadek (matične celice) zavrne.  Pri darovanju matičnih celic iz popkovnice popolno ujemanje ni potrebno-dovolj je ujemanje v 4,5/6 parametrov.

Do kdaj se mora nosečnica odločiti, da bo shranila matične celice iz popkovnične krvi?
Priporočljivo je, da se nosečnica odloči za shranjevanje celic vsaj 2 meseca pred porodom. Tudi v primeru, da se za shranjevanje odločite »v zadnjem hipu«, ne bo težav. Pogodbo lahko s podjetjem Izvorna Celica podpišete tudi en dan pred porodom.

Ali bomo tudi v takem primeru pravočasno dobili set za odvzem popkovnične krvi?

Da. Podjetje Izvorna Celica ima v vseh slovenskih porodnišnicah pripravljene »rezervne pakete« ravno s tem namenom. Torej, v primeru, da odvzemni paket v naglici pozabite doma ali do vas ne pride pravočasno, bo osebje porodnišnice uporabilo rezervni paket za odvzem popkovnične krvi. Vse kar morate storiti v takem primeru je, da pokličete podjetje Izvorna Celica, na dežurno številko 070/600 300.

Kje lahko dobimo več informacij o darovanju matičnih celic v javno banko?

Z javno banko matičnih celic v Republiki Sloveniji upravlja zavod za transfuzijsko medicino. Predlagamo, da se za podrobnejša pojasnila obrnete direktno na omenjeno organizacijo. Dosegljivi so na spletni strani, na e – poštnem naslovu ali na telefonski številki 01/543 81 00.

Ali podjetje Izvorna Celica deluje kot javna ali zasebna banka?
Podjetje Izvorna Celica deluje kot zasebna banka, kar pomeni, da so matične celice shranjene samo za vašega otroka oziroma samo za vašo družino.

Kaj menite o darovanju matičnih celic v javno banko?
Zaposleni v podjetju Izvorna Celica zelo podpiramo darovanje v javno banko in vas na tem mestu tudi pozivamo, da celice darujete v javno banko, če se ne odločite za zasebno hrambo. S tem, ko boste matične celice darovali v javno banko matičnih celic, boste morda rešili življenje, sicer pa bi se dragocena popkovnična kri zavrgla.

Do kdaj se mora nosečnica odločiti, če želi matične celice darovati v javno banko?
V primeru, da se odločite da boste darovali popkovnično kri javni banki, se lahko prijavite do približno 32. tedna nosečnosti na Zavodu RS za transfuzijsko medicino. Pred darovanjem popkovnične krvi je potrebno izpolniti  vprašalnik o zdravstvenem stanju in družinski anamnezi.

Kakšna je uspešnost zdravljenja s shranjenimi matičnimi celicami iz popkovnice v Sloveniji?
V Sloveniji do sedaj – po nam znanih podatkih – še ni bilo opravljenega zdravljenja z lastnimi shranjenimi matičnimi celicami iz popkovnične krvi. Shranjevanje poteka šele nekaj let  in ti otroci še vedno zelo mladi in k sreči zdravi. So pa na voljo rezultati nekaterih podjetij za shranjevanje matičnih celic v tujini, kjer so celice že uporabili za zdravljenje. Opravljenih je bilo 15 uspešnih transplantacij celic, ki so bile shranjene pri podjetju Vita 34. Kot zanimivost – Nemčija je država z daleč največ kliničnimi študijami v Evropi.

Ali se lahko z matičnimi celicami zdravimo tudi v tujini?
Seveda. S tem ko imate matične celice shranjene pri podjetju Vita 34, si zagotovite odlično izhodišče za zdravljenje v Nemčiji. Določena zdravljenja so za naše stranke popolnoma brezplačna. Za več informacij si preberite poglavje o zdravljenju Diabetesa.

Ali smo v primeru zdravljenja v tujini samoplačnik?
To je odvisno izključno od zdravstvene zavarovalnice, ki o tem odloča. Načeloma bi zavarovalnica morala plačati zdravljenja, ki se  Sloveniji ne izvajajo, a se zaradi (zaenkrat) nizkega števila teh primerov o vsakem primeru odločajo posebej.

Kakšen je postopek odvzema matičnih celic  pri enojajčnih dvojčkih, ali se vzame vzorec za enega ali oba otroka?
Pri enojajčnih dvojčkih je proces odvzema popkovnične krvi povsem enak kot pri običajnih odvzemih. Za vsakega otroka posebej, se vzame vzorec, ki se ne združuje med obdelavo in shranjevanjem. To pomeni, da za dvojčke potrebujete poseben paket, ki vsebuje dva odvzemna seta. V primeru, da naročite paket za dvojčke ne plačate dvojne cene, ampak je le ta posebej znižana. Več o paketih za dvojčke najdete tukaj.

Ali je smiselno shranjevanje matičnih celic za oba enojajčna dvojčka?
Enojajčna dvojčka sta med seboj genetsko identična, kar pomeni, da drug drugemu zaradi 100% ujemanja HLA antigenov, predstavljata popolnega darovalca. V tem primeru zaradi popolnega ujemanja ne pride do zavrnitve presadka in tudi ni potrebna imunosupresivna terapija. Torej lahko s shranitvijo matičnih celic za enega otroka pomagate obema. Vendar pa tudi enojajčni dvojčki ne zbolijo vedno za enakimi boleznimi. Shranjevanje celic le za enega otroka je sicer bolj ugodno s finančnega vidika, vendar se lahko pojavi težava v primeru, da bi celice potrebovala oba otroka. Ker si za uspešne transplantacije vedno želimo čim večje število matičnih celic, Vam absolutno priporočamo hrambo matičnih celic za oba otroka.

Ali je matične celic možno uporabiti večkrat?
Za enkrat ne! Vsi si želimo, da se bodo celice lahko v nedogled razmnoževale, saj bomo tako imeli možnost večkratnih zdravljenj. Obenem se bodo matične celice tudi pogosteje uporabile v regenerativni medicini, medtem ko jih za enkrat raje hranimo za »zelo nevarne bolezni«. Znanstveniki že poznajo načine s katerimi matične celice množijo, vendar uporaba na teh še ni dovolj preizkušena. Trenutno se torej matične celice porabijo naenkrat, v prihodnosti pa lahko upamo na večkratna zdravljenja.
 
Na koliko mestih podjetje Vita 34 shranjuje matične celice?
Podjetje Vita 34 – skladno s standardom kakovosti GMP– matične celice shranjuje na eni lokaciji v kar 6 različnih posodah. Glavnina matičnih celic je shranjena v eni veliki posodi, saj je to danes dokazano najprimernejši način shranjevanja matičnih celic. Dodatno pa so matične celice shranjene v 5 manjših posodah. Ko bo razmnoževanje matičnih celic dovolj razvito, to pomeni, da boste matične celice lahko uporabili vsaj šestkrat!

Ali se lahko zgodi, da je odvzem popkovnične krvi neuspešen?
Da, lahko se zgodi, da je odvzem popkovnične krvi neuspešen. Ko govorimo o neuspešnih odvzemih imamo v mislih tri situacije:

•    Zaplet pri odvzemu v porodnišnici: Osebje porodnišnice, ki po porodu opravi odvzem, ima pravico odkloniti odvzem popkovnične krvi, če oceni, da je življenje otroka ali mamice ogroženo. O neuspelem odvzemu govorimo tudi kadar se popkovnica »strga«.

•    Nizko število celic: Ob obdelavi matičnih celic v laboratoriju podjetje Vita 34 natančno določi število celic z jedrom, tako da natančno veste kakšen pripravek popkovnične krvi shranjujete. V kolikor je število celic nižje od števila, ki ga je določilo podjetje Vita 34, govorimo o nizkem številu celic.

•    Mikrobiološka kontaminacija: V določenih primerih govorimo o prisotnosti mikroorganizmov (mikrobiološki kontaminaciji) v popkovnični krvi. V procesu obdelave se popkovnična kri natančno pregleda z namenom ugotoviti morebitno prisotnost mikroorganizmov. Do okužbe popkovnične krvi z mikroorganizmi največkrat pride pri samem odvzemu.

Ali je možno shraniti matične celice kljub napakam – nizko število celic, mikrobiološka kontaminacija?
Da. V obeh primerih vas iz podjetja Izvorna Celica obvestimo o pomanjkljivostih vzorca in vam situacijo podrobno opišemo. Predstavimo vam število matičnih celic, ki smo ga uspešno shranili, predstavimo vam morebitne mikroorganizme. V kolikor ne gre za prisotnost najhujših bolezni (Hiv, Hepatitis, Sifilis), lahko popkovnično kri shranite pod dogovorjenimi pogoji.

Ali je v primeru neuspešnega odvzema storitev vseeno potrebno plačati?
V kolikor pride do neuspešnega odvzema v porodnišnici, vam storitve ni potrebno plačati. V primeru nizkega števila celic ali mikrobiološke kontaminacije, se sami odločite in celice shranite pod dogovorjenimi pogoji ali odstopite od pogodbe.

Zakaj je tako velika razlika glede neuspešnih odvzemov pri javnih bankah (okoli 60% neuspešnih odvzemov) in zasebnih bankah (le 10%)?
Do velikih razlik prihaja predvsem zaradi različnih kriterijev javnih in zasebnih bank. Vzorci shranjeni v javnih bankah so najvišje kakovosti in morajo biti primerni za zdravljenje vseh potencialnih bolnikov. Vzorci, ki so shranjeni v zasebnih bankah pa so namenjeni za lastno uporabo (lahko zadoščajo za zdravljenje otroka, ki so mu bile celice vzete, a ne za javno uporabo). Je pa vedno pomembno, da preverimo kriterije zasebne banke-kakšen je njihov standard (da ne shranjuje vzorcev sumljive kvalitete). Vita 34 sledi standardom javne banke.

Razlika v % uspešnih shranitev je tudi v delovnem času. Medtem ko zasebne banke delujejo 24 ur na dan in vzorce pobirajo vse dni v letu, javne banke nenavadno ne obdelajo in shranijo vzorcev, ki so bili odvzeti ob koncu tedna in ob praznikih.

Zakaj se matične celice v javno banko ne shranijo pri vsakem porodu?
Čudovito bi bilo, če bi matične celice shranjevali za vsakega novorojenca, saj bi čez čas govorili o zelo bogatem naboru matičnih celic, od katerega bi imeli vsi velike koristi. Razlog, da temu ni tako, pa je predvsem v financiranju javne banke. Shranjevanje matičnih celic je namreč povezano z visokimi stroški in v Sloveniji imamo za enkrat samo eno posodo (1.200 vzorcev) za shranjevanje. Trenutno je na razpolago še približno polovica razpoložljivih kapacitet.

Ali so celice pred shranjevanjem obdelane s kakšnimi preparati? Koliko časa lahko ostanejo zamrznjene?
Pred shranjevanjem je celice potrebno ustrezno pripraviti-pri tem uporabljamo posebna perservacijska sredstva (običajno dimetilsulfat), ki prodrejo v celico in iz nje izpodrinejo vodo. Na tak način se ob zamrzovanju v celici ne tvorijo vodni kristali, ki bi celico lahko poškodovali. Preden se te celice uporabijo v medicinske namene se perzervacijska sredstva sperejo.
Ko se celice pripravijo se shranijo v kriogene posode, ki so s pomočjo tekočega dušika ohlajene na minus 195°C.

Matične celice je mogoče shraniti za nedoločen čas – ko so ustrezno obdelane in zamrznjene se njihova metabolna aktivnost ustavi (te celice se ne starajo). Z zamrzovanjem ne uničimo vitalnosti teh celic. Ravno zaradi tega s strankami podpisujemo pogodbe za nedoločen čas, ne glede na izbran paket.

Ali res obstajajo različni načini shranjevanja matičnih celic? Kateri je uspešnejši?
Da, v svetu obstajata dva različna načina shranjevanja matičnih celic. Podrobno razlago obeh postopkov najdete TUKAJ.

Ali je boljše shranjevanje skoncentriranih enojedernih celic ali celotne popkovnične krvi, kakšna je razlika?
Shranjevanje skoncentriranega vzorca se loči po tem, da se pred shranjevanjem celic opravi postopek centrifugiranja, ki loči od vzorca plazmo in eritrocite, ostanejo pa matične celice in bele krvničke.
Oba postopka sta po kvaliteti medsebojno primerljiva in pri obeh postopkih se določen del matičnih celic izgubi (to je neizogibno pri vsakem načinu shranjevanja). Izoliranih matičnih celic (samo matične celice) je praktično nemogoče oz. nesmiselno shranjevati, saj so izgube pri tem prevelike. Bolj pomembna od načina shranjevanje je kakovost obdelave, pa tudi izkušnje podjetja. Podrobnejšo razlago najdete tukaj.

Ali je postopek odvzema popkovnične krvi boleč?
Ne. Postopek je enostaven, povsem neboleč-tako za mati kot tudi za otroka. Odvzem opravi osebje porodnišnice (babica ali zdravnik) takoj po rojstvu otroka. Postopek ni boleč, nevaren in ne predstavlja nobenega zdravstvenega tveganja za mamico ali otroka.

Ali je smiselno shranjevanje matičnih celic na dveh lokacijah?
Nekatera podjetja za shranjevanje celic se res poslužujejo shranjevanja na dveh različnih lokacijah, a je smiselnost tega postopka vprašljiva in najuspešnejša Evropska podjetja se postopka ločevanja vzorca ne poslužujejo.  En tak vzorec običajno vsebuje premalo število celic in sam ni primeren za zdravljenje (vedno sta potrebno oba) – v primeru, da se eden izgubi, drugi po vsej verjetnosti ne bo zadovoljiv za zdravljenje.

Ali je res, da so v številnih državah prekinili raziskave na matičnih celicah?
Ne, ravno nasprotno-matične celice so eno izmed najbolj raziskovanih področij medicine. Nepoučeni novinarji pogosto zamenjujejo matične celice in embrionalne celice in tako so matične celice uporabljali v povezavi z embrionalnimi celicami. Pridobivanje slednjih je namreč moralno in etično sporno in v tako večini držav prepovedano.

Ali je mogoče matične celice uporabiti za zdravljenje odrasle osebe?

Da. Z matičnimi celicami je mogoče zdraviti tudi odrasle osebe, kadar je v vzorcu zadostno število matičnih celic (približno vsako tretje zdravljenje se opravi na odraslih osebah). Ko popkovnična kri prispe v laboratorij se natančno pregleda število matičnih celic o čemer ste tudi obveščeni. Tudi če število celic ni idealno za zdravljenje odraslih, je z najsodobnejšo opremo že možno razmnoževati celice. Ti postopki so še v fazi testiranja, vendar bodo ko vaš otrok odraste, najverjetneje že rutina.

Ali lahko v primeru, da v javni banki Slovenije ne najdemo ustreznega darovalca, iščemo le tega v zasebnih bankah?

Načeloma da, vendar samo v tistih zasebnih bankah, ki delujejo kot »hibridne banke«, kar pomeni, da so v postopku shranjevanja opravili vse potrebne raziskave in določili HLA. Zasebne banke, ki to ponujajo, so morale dokazati vrhunski nivo kakovosti in so za enkrat zelo redke. Zato je bolj verjetno, da potencialnega darovalca iščemo v svetovnem registru javnih bank. Zanimivo: Vita 34 je prva hibridna banka matičnih celic v Evropi!

Ali starost ženske ob porodu (40 let in več) vpliva na kakovost matičnih celic?

Ne. Matične celice, ki se vzamejo iz popkovnice in shranijo, so matične celice otroka. Starost matere zato na kakovost matičnih celic nimajo nobenega vpliva.

Kateri testi se opravijo pred shranjevanjem matičnih celic?
Zasebna podjetja opravljajo različne teste matičnih celic. Evropska zakonodaja namreč narekuje kateri testi se morajo, podjetja po potem sama določajo katere teste bodo dodatno opravila – predvsem glede na standarde kakovosti po katerih delujejo. Preden se celice shranijo se v laboratoriju opravi analiza vzorca-oceni se število celic (kvaliteta vzorca) in testi na prisotnost okužbe. V primeru okužbe s hepatitisom B, C, HIV-om, citomegalovirusom in sifilisom se vzorci ne shranijo. Če so prisotne kakšne druge bakterijske okužbe (ki jih je mogoče pozdraviti z antibiotiki), ste o tem obveščeni in se lahko sami odločite ali boste vzorec shranili ali pa zavrgli.

Ali je mogoče, da so rakave celice prisotne tudi v matičnih celicah?
Da, tudi to je mogoče. Na žalost lahko rakava obolenja prizadenejo tudi otroke. Kadar se neko rakavo obolenje razvije že pri zelo mladem otroku (novorojenčku), je mogoče, da so rakave celice prisotne tudi v matičnih celicah. Na srečo so rakava obolenja, ki prizadenejo novorojenčke redka. V tem primeru se shranjene matične celice ne uporabijo za zdravljenje, ampak se celice poiščejo v registru javne banke.

Ali je res, da levkemije ni mogoče zdraviti z lastnimi matičnimi celicami?
Ne, ta trditev ne drži. Res je, da se pri precej vrstah levkemij zdravniki odločajo za zdravljenje z matičnimi celicami tretje osebe, ampak to ne velja za vse tipe levkemije. Podjetje Vita 34, naš partner za shranjevanje popkovnične krvi je že uspešno pozdravilo otroka, ki je obolel za levkemijo. To šteje za prvi tovrsten dosežek v svetu.

Kakšne koristi ima moj otrok od shranjene popkovnične krvi?
Popkovnična kri nudi vam kot staršem in vašemu otroku večjo varnost. Veliko resnih bolezni, med njimi tudi raka ali avtoimunske bolezni, je danes namreč mogoče uspešno zdraviti s pomočjo matičnih celic. Zdravljenje s starostjo povezanih bolezni kot so srčna kap, možganska kap, arterioskleroza ali diabetes, bodo najbrž sledile v prihodnosti. Če shranite otrokove matične celice, veste, da bodo na voljo, ko jih otrok potrebuje, in ima tako odprte vse možnosti – ne glede na starost.

Ali je možno plačilo na obroke?
Da, podjetje Izvorna Celica d.o.o. ima sklenjeno pogodbo z banko Unicredit. Shranjevanje matičnih celic lahko plačate na do 48 obrokov.

Če je popkovnična kri tako neprecenljiva, zakaj je ne shranjujejo vsi?
Ker danes ljudje še vedno ne vedo dovolj o tem in se ne odločajo za shranjevanje, saj nimajo zadostnega znanja. Dodaten razlog je najbrž, da shranjevanje matičnih celic stane. Zato Vita 34 ponuja vsem staršem ugodne programe plačevanja. Pogovorite se z nami in skupaj bomo našli za vas primerno rešitev.

Ali lahko matične celice uporabimo tudi za starše, brate ali sestre?
Načeloma da. Ključno pa je, da se značilnosti tkiva ujemajo, podobno kot pri darovanju organa. Le če se značilnosti tkiva darovalca in prejemnika ujemajo, po presaditvi ne nastopijo zavrnitvene reakcije. Verjetnost, da se popkovnična kri ujema s staršem, je na žalost zgolj okoli tri odstotna. Zato pa so možnosti za zdravljenje brata ali sestre veliko večje, okoli 25%.

Babica v porodnišnici je skeptična glede popkovnične krvi, zakaj?
V neposrednih pogovorih smo pri Viti 34 ugotovili, da babice praviloma niso skeptične glede popkovnične krvi. Pravzaprav so babice zelo vedoželjne in želijo izčrpne ter poglobljene informacije. Izkazalo se je, da so najbolj skeptične babice po strokovnih srečanjih in dodatnih izobraževalnih dogodkih najbolj odprte in naklonjene tej temi. Če dobite občutek, da bi vaša babica želela izvedeti več, ji bomo z veseljem poslali strokovno literaturo in odgovorili na vsa njena vprašanja.

So bile matične celice iz popkovnične krvi že kdaj uporabljene v medicini?
Da, že več tisočkrat. Na Japonskem in v ZDA, ki veljata za državi z najbolj razvitim sistemom zdravljenja in shranjevanja je zdravljenje s popkovnično krvjo celo pogosteje uporabljeno kot zdravljenje s celicami iz kostnega mozga. Matične celice se uporabljajo za zdravljenje raka, bolezni metabolizma ter poškodbe možganov. Podjetje Vita34, partner podjetja Izvorna Celica d.o.o. ima med vsemi Evropskimi podjetji dokazano najboljše rezultate, ko govorimo o zdravljenju z matičnimi celicami.

Kje so prednosti popkovnične krvi pred celicami iz  kostnega mozga?
Znanstveniki vedo, da je uspeh zdravljenja ključno povezan s starostjo matičnih celic. Mlajše kot so matične celice, več so sposobne. Najnovejše študije celo razkrivajo, da se različne s starostjo povezane bolezni kot je arterioskleroza pojavijo le, ko so matične celice nekega človeka prestare, da bi lahko same popravile škodo. To je tudi razlog, da so darovalci kostnega mozga lahko samo ljudje stari med 18 in 45 let. Dobro je vedeti, da so vsi pripravki v Viti 34 shranjeni kot polna kri. S takšnim pristopom se izognemo temu, da bi zavrgli dragocene matične celice ali elemente popkovnične krvi, ki jih danes še ne uporabljamo. Zagotovimo tudi, da ima vsak otrok na voljo maksimalno količino matičnih celic.

Ali je odvzem popkovnične krvi zahteven?
Ne, prej nasprotno. Gre pravzaprav za preprost in netvegan odvzem, kar dela popkovnično kri tako zanimiv vir matičnih celic. Ko se vaš otrok rodi in je popkovnica prerezana, se kri odvzame iz ostanka popkovnice, ki se še drži posteljice. Niti mati niti otrok pa ne čutita ničesar.

Kaj se zgodi, ko moj otrok potrebuje matične celice?
Vita 34 ima svoj lasten laboratorij, ki dela vsak dan, in zanesljivega kurirja, ki je dosegljiv 24 ur na dan vsak dan v letu. Skladno s pogodbo vam bomo matične celice dostavili na izbrano lokacijo v Evropi najkasneje v 48 urah – seveda pa je pred tem kri temeljito testirana. V večini primerov, kjer so do sedaj uporabili popkovnično kri iz Vite 34, smo bili v stiku s starši in zdravniki kar nekaj mesecev pred datumom presaditve matičnih celic. Ko celice potrebujete je potrebno samo poklicati dežurno številko podjetja Izvorna Celica 070 600 300 ali poslati mail na info@izvorna-celica.si – za vse ostalo poskrbimo mi.