Tuesday, May 21, 2024

Teden, ki prerašča v teden inkluzije. Letos že na ŠTIRIH LOKACIJAH PO Sloveniji:
– v Ljubljani na Prešernovem trgu s Tromostovjem ter Stritarjevo ulico, od 24. do 27. maja 2011,
– v Mariboru na Trgu svobode, 25. in 26. maj 2011,
– na Koroškem na Muti, 26. maj 2011,
– na Gorenjskem na Čufarjevem trgu na Jesenicah, 27. maj 2011.
(od 9:00 do 14:00 ure; v petek, 27. maja pa bo v Ljubljani in na Jesenicah dogajanje vse do poznega večera).


 Učinkovite oblike inkluzije otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in še posebej inkluzije otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju v slovenskem šolskem okolju ne najdemo zlahka. Zato v Zavodu Janeza Levca razvijamo drugačne, alternativne oblike in metode dela, ki po našem mnenju dajejo prostor udejanjanju etičnih vrednot inkluzije. Če se navežemo na tri dimenzije inkluzije lahko ocenimo, da je fizična integracija brez pomena, če ni tudi socialne interakcije med udeleženci pedagoškega procesa, uspeh izobraževalne integracija pa je tako ali tako odvisen le od ustreznih prilagoditev in modifikacij programa.

Festival je mednaroden, saj ga vsako leto obiščejo tudi gosti iz tujih držav. Sodelovali bodo mladi iz Avstrije, Italije, Poljske, Srbije, Hrvaške, Kosova, Bosne in Hercegovine, Velike Britanije, Litve, Madžarske kot skupine, prav tako bodo sodelovali tudi mladi prostovoljci iz Grčije, Italije, Srbije, Danske, Ukrajine, Španije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Francije….in še mnogih drugih držav.

Skozi festival postavljamo igro v samo središče pedagoškega procesa. Igra kot najbolj ustvarjalni, motivacijski, sprostitveni, socializacijski in delovno-učni proces, ki je za nas prvi in edini pravi že od zgodnjega otroštva. V sebi nosi tudi najbolj globoka in razsežna sporočila. Skozi dejavnosti projekta se izbrišejo meje med osebami s posebnimi potrebami in drugimi udeleženci.

V 4-dnevnem festivalu 2011 bo v programu aktivno sodelovalo preko 250 šol, zavodov, vrtcev, nevladnih organizacij… Potekalo bo 20-30 nastopov dnevno in okrog 30 različnih delavnic dnevno. V Ljubljani pričakujemo okrog 20.000 obiskovalcev, vključno z ostalimi mesti pa okrog 30.000.  

»Igraj se z mano« s svojimi aktivnostmi vzpodbuja vključevanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami v širšo družbo. V igri smo si ljudje pogosto veliko bolj enaki in enakovredni, v interakcije stopamo lažje in bolj sproščeno kot v ostalih življenjskih situacijah.

Mednarodno festivalsko leto »Igraj se z mano« zajema različne dogodke v celotnem letu – 4-dnevni festival je del širšega celoletnega dogajanja, ki je predstavljeno na strani: http://www.igrajsezmano.eu/stran/?m=21.  

Organizatorja Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano« in v okviru tega tudi 4-dnevnega festivala v Ljubljani (od 24. do 27. maja 2011) sta Zavod za usposabljanje Janeza Levca in Društvo za kulturo inkluzije.
V okviru 4-dnevnega Mednarodnega festivala od 24. do 27. maja 2011 so lokalni organizatorji: Dom Antona Skale (dvodnevni festival v Mariboru, 25.in 26. 5. 2011), OŠPP Poldeta Stražišarja (enodnevni festival na Jesenicah, 27.5.2011) in Sožitje Zgornjedravske doline (enodnevni festival na Muti, 26.5.2011).

Kontakti:
–    Julija Čeru, PR&Marketing Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano«, tel: 051 374 988, mediji.igrajsezmano@gmail.com,
–    Boštjan Kotnik, vodja Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano«, tel:040 309 822, bostjankot@gmail.com,
–    Mednarodno festivalsko leto »Igraj se z mano« je predstavljeno na www.igrajsezmano.eu.     

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Kožne celice transformirane v nevrone

13 junija, 2012 0