Monday, July 15, 2024

»Metabolični sindrom povečuje tveganje nastanka preeklampsije tudi v naslednji nosečnosti. Pojavlja se v prevalenci 45% proti 17% nosečnic, ki za metaboličnim sindromom ne bolehajo,« v svojem delu objavljenem v British Journal of Obstetrics and Gyneacology pravi dr. Eva Stekkinger iz Deventer Hospital na Nizozemskem.


Dislipidemija in inzulinska rezistenca, dve osnovni komponenti metaboličnega sindroma, se pogosteje pojavljajo v nosečnostih s komplicirano preeklampsijo in se nadaljujejo tudi po porodu. Disfunkcija endotela je zgodnji znak metaboličnega sindroma in preeklampsije.

Znanstveniki so postavili hipotezo, ki pravi, da se bo preeklampsija ponovno pojavila pri nosečnicah z metaboličnim sindromom. V raziskavi so zajeli 480 nosečnic s preeklampsijo v predhodni nosečnosti. Za 197 žensk imamo podatke o izidu aktualne nosečnosti.

Štirideset žensk (20%) je imelo metabolični sindrom. V tej podskupini se je pri 18-tih ženskah (45%) razvila preeklampsija. Podatki nosečnic brez metaboličnega sindroma kažejo razmerje 27 : 157. Prilagojena mera tveganja za recidiv preeklampsije povezane z metaboličnim sindromom je 3,77.

Za vsako komponento metaboličnega sindroma, ki so jih imele ženske, se je tveganje recidiva preeklampsije še povečalo: ženske brez metabolične komponente so imele 11,8% tveganje, ženske s tremi komponentami metaboličnega sindroma 43,9% tveganje.

Zaradi velike prevalence metaboličnega sindroma po preeklampsiji, posledic metaboličnega sindroma, kot tudi verjetnosti, da se s spremembo življenjskega stila in navad dejavniki tveganja zmanjšajo, se vsem nosečnicam, ki jih je v nosečnosti prizadela preeklampsija, priporoča pregleda za metabolični sindrom. Na ta način bi lažje ocenili tveganja in pravočasno začeli s primerno terapijo.

Dosedanje raziskave so pokazale, da imajo ženske s preeklampsijo v nosečnosti, višje tveganje nastanka kardiovaskularnih bolezni, kot tudi umrljivosti v mlajših letih.

»Menimo, da bi lahko že pred samo nosečnostjo ali v času zgodnje nosečnosti, optimizirali materino zdravje in tako zmanjšali kardiovaskularna tveganja v nosečnosti. Mlade pacientke z metaboličnim sindromom je potrebno seznaniti z dejstvi, da stanje povečuje tveganje povezano z zapleti v nosečnosti, ter jih na ta način motivirati v spremembo življenjskega stila, ter jih opozoriti na morebitna tveganja nastanka kardiovaskularnih obolenj in diabetesa v kasnejšem življenju,« je dejala dr. Mary Rosser iz Montefiore Medical Centra v New Yorku.

»Potrebno je sprožiti alarm in dvigniti nivo zavesti o metaboličnem sindromu, ter ženskam na samem začetku nosečnosti jasno povedati, da lahko pričakujejo zaplete. Prav iz tega naslova lahko črpamo argumente za obdelavo in določanje preventivnih mer, še preden se bolezen razvije.«

Smernice National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) in The American Heart Association (AHA) pravijo, da se metabolični sindrom diagnosticira v primeru, ko se pri pacientkah pojavijo najmanj trije od naslednjih petih simptomov:

  • Glukoza na tešče enaka ali višja od 5,6 mmol/L
  • Krvni tlak višji od 130/85 mm HG
  • Trigliceridi višji od 1,7 mmol/L
  • HDL-holesterol nižji od 1,3 mmol/L
  • Obseg pasu večji od 88 cm (telesna oblika jabolka)
Naslednji prispevek

Raziskava o mirovanju v nosečnosti

16 maja, 2013 0