Monday, April 22, 2024

Ocene kažejo da ima v reprodukcijskem obdobju miome kar 20% žensk. Ocena pojavnosti intrauterine fetalne smrti v ZDA se giblje okoli 6 do 7 primerov na tisoč porodov.


Raziskava je izvedena kot retrospektivna kohortna raziskava pri 64,047 ženskah, ki so opravile rutinski ultrazvočni pregled v drugem trimestru nosečnosti (med 16. – 22. tednom nosečnosti). Zbrani podatki se nanašajo na socialno-demografske značilnosti nosečnice, preteklih bolezni in izida nosečnosti. Nosečnice brez miomov (povprečna starost 24 do 36 let) so primerjali z nosečnicami, ki so imele najmanj en detektabilen miom poljubne velikosti (njihova povprečna starost 30 do 40 let).

Primarno so spremljali pojavnost intrauterine fetalne smrti po dvajsetem tednu nosečnosti. Sekundarno so spremljali tveganje intrauterine fetalne smrti v primerjavi z intrauterinim zastojem rasti, ki se pojavi med 3% in 7% vseh nosečnosti. Pri izračunu tveganja intrauterine fetalne smrti pri nosečnicah z miomi so znanstveniki uporabili univariantno in multiplo logistično regresijsko analizo.

Rezultati so pokazali, da je 3,2% od 64.047 nosečnic imelo miome (št.=2.058). nosečnice z miomi premera večjega od petih centimetrov in nosečnice z več kot štirimi miomi so bile izpostavljene višjeme tveganju za intrauterino fetalno smrt, ki pa ni bila odvisna od nidacije in položaja mioma.

Specifični rezultati raziskave so bili:

Pojavnost intrauterine fetalni smrti je bila statistično višja pri nosečnicah z miomi 1,6% v primerjavi z 0,7% pri nosečnicah brez njih. To pomeni, da je 80% višje tveganje intrauterine smrti otroka višja pri nosečnicah z miomi tudi, če so v podatkih upoštevali in zajeli raso, kajenje, kronično hipertenzijo in pregestacijski diabetes.

Tveganje se je povečalo za nadaljnjih dva in pol krat, če so vračunali intrauterin zastoj rasti ploda, absolutno tveganje pa je ostalo enako, poročajo avtorji iz Department of Obstretrics and Gynecology at Washington University in St. Louis, Missouri.

»Če so nosečnice prizadeli obe tegobi, miomi in intrauterini zastoj rasti otroka, je bil izhod nosečnosti slabši, če sta bili prisotni obe tegobi,« pravijo znanstveniki.

»Dodatne raziskave bi morale potrditi rezultate in identificirati potencialne etiološke dejavnike, ki bi lahko vplivali na pojavnost intrauterine fetalne smrti pri nosečnicah z miomi,« so za zaključek dejali raziskovalci.

 

Specifični rezultati raziskave so bili:

Pojavnost intrauterine fetalni smrti je bila statistično višja pri nosečnicah z miomi 1,6% v primerjavi z 0,7% pri nosečnicah brez njih. To pomeni, da je 80% višje tveganje intrauterine smrti otroka višja pri nosečnicah z miomi tudi, če so v podatkih upoštevali in zajeli raso, kajenje, kronično hipertenzijo in pregestacijski diabetes.

Tveganje se je povečalo za nadaljnjih dva in pol krat, če so vračunali intrauterin zastoj rasti ploda, absolutno tveganje pa je ostalo enako, poročajo avtorji iz Department of Obstretrics and Gynecology at Washington University in St. Louis, Missouri.

»Če so nosečnice prizadeli obe tegobi, miomi in intrauterini zastoj rasti otroka, je bil izhod nosečnosti slabši, če sta bili prisotni obe tegobi,« pravijo znanstveniki.

»Dodatne raziskave bi morale potrditi rezultate in identificirati potencialne etiološke dejavnike, ki bi lahko vplivali na pojavnost intrauterine fetalne smrti pri nosečnicah z miomi,« so za zaključek dejali raziskovalci.

Sorodni članki:

Miomi

Test za ektopično nosečnost

Infekcije v nosečnosti

Naslednji prispevek

Mikrocefalija

13 junija, 2012 0