Monday, May 20, 2024

Rezultati z Duke University in Miami University, v katerih je sodelovalo 600 anketirancev, so objavili v reviji Neurology.


Znano je, da na razvoj Parkinsonove bolezni v tretjem življenskem obdobju najbolj vpliva genetski zapis.

Nova raziskava je temeljila na tem, da so podatke ljudi izpostavljenim pesticidom primerjali s podatki njihovih sorodnikov, ki niso bili izpostavljenim tem strupenim kemijskim sredstvom.

Raziskava je potrdila, da imajo ljudje, ki so več kot 200 dni letno izpostavlejni pesticidom, dvakrat večjo možnost zboleti za Parkinsonovo boleznijo.

Raziskovalci poudarjajo, da so bili kontaminirani v večini primerov, pesticidom izpostavljeni v svojem življenskem okolju in predvsem v lastnem vrtu.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Preventiva pomembna v borbi proti raku

13 junija, 2012 0