Saturday, June 15, 2024

»Neodvisno od starosti, kajenja, rojstev in telesne teže, obstaja povezava med uporabo hormonske oralne kontracepcije in pojavom prvih simptomov multiple skleroze,« pravi avtorica raziskave dr. Kerstin Hellwig iz Kaiser Permanente Southern California. »Rezultati kažejo, da jemanje hormonske kontracepcije lahko vpliva na porast incidence multiple skleroze med ženskami.«


Rezultati raziskave bodo predstavljeni na 66. letnem kongresu Ameriške akademije nevrologov (AAN), ki se bo konec maja odvijal v Filadelfiji.

Raziskavo so znanstveniki izvedli v populacijski študiji na medicinskem centru Kaiser Permanente Southern California. V letih 2008 do 2011 so identificirali 305 žensk s prvo diagnozo multiple skleroze ali kliničnega izoliranega sindroma.

Za vsako pacientko s postavljeno diagnozo so izbrali deset naključnih kandidatk določene starosti, rase in ostalih karakteristik. Podatke so zbrali iz elektronskih zdravstvenih kartonov pacientk, ter jih s pomočjo kondicijske logistične regresije tudi analizirali. Korigirali so podatke o kajenju in porodov znotraj treh let od pojava prvih simptomov.

Rezultati kažejo uporabo hormonske kontracepcije najmanj tri mesece znotraj treh let od pojava simptomov bolezni: 29,2% pacientk z multiplo sklerozo in 23,5% kandidatk iz kontrolne skupine. Večina uporabnic je jemala estrogensko-progesteronske kombinacijske preparate.

Ženske, ki so znotraj treh let pred nastopom simptomov bolezni uporabljale hormonsko kontracepcijo, so imele kar 35% višje tveganje nastanka multiple skleroze in kliničnega izoliranega sindroma. Pri pacientkah, ki so hormonsko kontracepcijo prenehale jemati mesec dni pred nastopom simptomov, je bilo tveganja višje za 50%.

Dr. Hellwigova pravi: »Učinek je majhen in na temelju te raziskave ne moremo predpisati priporočil. Raziskava je odkrila zgolj delček celotnega mozaika.« Potrebno je povedati, da sta dve predhodni raziskavi pokazali podoben učinek.

Multipla skleroza se pri ženskah pojavi dokaj pogosto, nekatere raziskave so pokazale incidenco rasti zgolj pri ženskah, kar je sprožilo vprašanje ali lahko način življenja žensk to razliko tudi pojasni.

»Hormoni so odgovorni za nastanek številnih bolezni, znano je, da je nosečnost povezana z visoko vsebnostjo estrogena, ki deluje preventivno in zmanjšuje simptome multiple skleroze, kar pomeni, da vpletenost hormonov na nek način sproži nastanek te bolezni.«

Ena izmed predpostavk je, da nizka vsebnost estrogenov spodbudi avtoimune bolezni, vendar do sedaj ni dovolj informacij o mogočem preventivnem ali škodljivem učinku.

Znanstveniki niso določali drugih dejavnikov, ki bi lahko bili povezani z življenjskim stilom žensk, kot je npr. prehrana, fizična aktivnost ali dolžina časa preživetega na prostem, tako da so mogoči še številni drugi potencialni kofaktorji.

V naslednji fazi načrtujejo raziskavo ekspozicije celotnega življenja. 

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Slabo zdravje in ločitev

3 maja, 2014 0