Tuesday, May 28, 2024

Vseeno pa se v zadnjih dvajsetih letih beleži velik porast prezgodaj rojenih otrok tudi v Severni Ameriki in Evropi.


85% porodov pred 37. tednom nosečnosti se zgodi v Aziji, kjer se rodi 70 milijonov otrok in Afriki s 40-timi milijoni rojstev.

Podatki kažejo, da imajo otroci rojeni v Evropi po 32-tem tednu nosečnosti enake možnosti preživetja kot otroci rojeni po 37-tem tednu, v Afriki pa ti otroci prvih nekaj dni po porodu zelo redko preživijo.

Naslednji prispevek

Poklic in prirojene napake

13 junija, 2012 0