Wednesday, June 19, 2024
27 julija, 2021

Največ staršev meni, da je najprimernejša vrsta kontracepcije za najstnike tole

By 0 2122 Views

Starši, ki so svojim najstniškim hčerkam dovoljevali več svobode, so bili bolj dovzetni za pogovor o kontracepciji, kot starši, ki so se s svobodo svojih hčera preveč obremenjevali.


Lauren B. Hartman je z ekipo Klinike za pediatrijo Oddelka adolescentne medicine na fakulteti California v San Franciscu, rezultate raziskave objavila v reviji Journal of Adolescent Health.

V raziskavi jih je zanimalo, kako se na posamezne kontracepcijske metode (oralna kontracepcija, kondomi, injekcije, obliži, IUD, nujna kontracepcija) odzivajo starši in kateri so dejavniki, ki vplivajo na njihovo odločitev.

»Kljub dostopni učinkoviti, reverzibilni ali dolgotrajni kontracepciji, jo v praksi uporablja zelo nizko število najstnic,« so zapisali avtorji.

Raziskovalci so uporabili podatke dveh velikih raziskav, ki so ju izvedli v različnih klinikah Severne Kalifornije.

Starše so spraševali: »V kolikor zdravnik potrdi spolno aktivnost vaše hčerke, je za vas sprejemljivo, da se ji omogoči ena izmed kontracepcijskih metod?«

Starši so se nato opredelili za posamezno kontracepcijsko metodo po Likertovi lestvici (razpon od sprejemljive do popolnoma nesprejemljive metode).

Starši so način kontracepcije izbrali v naslednjem vrstnem redu: oralna hormonska kontracepcija (59%), kondomi (51%), injekcija (46%), obliži (42%), implantati (32%) in IUD (18%).

Oralna hormonska kontracepcija in kondomi sta bila prva izbira staršev, ki so verjeli, da se bodo njihove hčerke v spolnost prvič podale v naslednjem letu. »Prav gotovo je razlog temu, da starši prvi spolni odnos pripišejo slučajnosti, ki pa se ne razvije v redne spolne odnose, ki zahtevajo trajno kontracepcijo.«

Nizka dovzetnost za nujno kontracepcijo je povezana z napačnim prepričanjem staršev, ki menijo, da nujna kontracepcija povzroča spontane splave. Višjo osveščenost pred nenačrtovano nosečnostjo so imeli bolj zaupljivi starši, ki so med drugim podpirali samostojnost svojih najstnic.

»Najučinkovitejši kontracepcijski metodi, implantat in IUD, sta prepričali sorazmerno malo staršev,« so zapisali raziskovalci.

»Poleg potrebe za osveščanje staršev o spolno prenosljivih obolenj in vrsto kontracepcijske metode, še posebej v primerih dolgotrajnejše zaščite, bi morali zdravniki pomagati staršem razumeti potrebo najstnikov po samostojnosti, ki je del normalnega razvoja. Zaupanje zdravniku pomaga pri odraščanju najstnikov.«

Kategorija:   Najstniki, otrok