Monday, July 15, 2024
  JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN.
denarne socialne pomoči  21.1.

4.2.


20.2.

4.3.

20.3.

2.4.

21.4.

4.5.

21.5.

4.6.

19.6.

varstveni dodatek 30.1. 27.2. 31.3. 30.4. 29.5. 30.6.
otroški dodatek 14.1. 12.2. 14.3. 14.4. 12.5. 14.6.
dodatek za nego otroka 14.1. 12.2. 14.3. 14.4. 11.5. 14.6.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  13.1. 11.2. 11.3. 13.4. 11.5. 13.6.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 13.5. 15.6.

 

  JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC.
denarne socialne pomoči 

3.7.

21.7.

4.8.

21.8.

4.9.

21.9.

2.10.

21.10.

4.11.

20.11.

4.12.

18.12.

varstveni dodatek 31.7. 31.8. 30.9. 30.10. 30.11. 30.12.
otroški dodatek 14.7. 11.8. 13.9. 13.10. 14.11. 13.12.
dodatek za nego otroka 14.7. 11.8. 13.9. 13.10. 14.11. 13.12.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  13.7. 10.8. 12.9. 12.10. 11.11. 12.12.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 15.7. 12.8. 14.9. 14.10. 15.11. 14.12.

Vrste starševskega nadomestila so:
1.       porodniško nadomestilo,
2.       očetovsko nadomestilo,
3.       nadomestilo za nego in varstvo otroka,
4.       posvojiteljsko nadomestilo.

 

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Posledice brezposelnosti

4 januarja, 2014 0