Thursday, May 23, 2024

V mesecu januarju so sredstva iz javnih financ nakazana sledeče:


1. Otroški dodatek, dodatek za nego otroka in dodatek za veliko družino

  • 14.1.2013

5. Pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine

  • 11.1.2013

6. Prispevki za krajši delovni čas zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševsko nadomestilo

  • 15.1.2013
Kategorija:   Novice, Starševstvo