Monday, March 4, 2024
  JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN.
denarne socialne pomoči  4.1.2013 in 21.1.2013 4.2.2013 in 21.2.2012 5.3.2013 in 21.3.2013 4.4.2013 in 19.4.2013 3.5.2013 in 21.5.2013 4.6.2013 in 21.6.2013
varstveni dodatek 31.1.2013 28.2.2013 28.3.2013 30.4.2013 31.5.2013 28.6.2013
državne in Zoisove štipendije 10.1.2013 7.2.2013 8.3.2013 10.4.2013 10.5.2013 10.6.2013
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino  14.1. 2013 14.2. 2013 14.3.2013 12.4.2013 14.5.2013 13.6.2013
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  11.1.2013 13.2.2013 13.3.2013 11.4.2013 13.5.2013 12.6.2013
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 15.1.2013 15.2.2013 15.3.2013 15.4.2013 15.5.2013 14.6.2013
izplačila po vojnih zakonih  3.1.2013 1.2.2013 1.3.2013 2.4.2013 3.5.2013

3.6.2013


 

  JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC.
denarne socialne pomoči  4.7.2013 in 19.7.2013 2.8.2013 in 21.8.2013 4. 9.2013 in 20.9.2013 4.10.2013 in 21.10.2013 4.11.2013 in 21.11.2013 4.12.2013 in 20.12.2013
varstveni dodatek 31.7.2013 30.8.2013 30.9.2013 30.10.2013 29.11.2013 30.12.2013
državne in Zoisove štipendije 10.7.2013 9.8.2013 10.9.2013 10.10.2013 8.11.2013 10.12.2013
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino  12.7.2013 13.8.2013 12.9.2013 15.10.2013 15.11.2013 12.12. 2013
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  11.7.2013 12.8.2013 11.9.2013 14.10.2013 14.11.2013 11.12.2013
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 15.7.2013 14.8.2013 13.9.2013 11.10.2013 13.11.2013 13.12.2013
izplačila po vojnih zakonih  1.7.2013 1.8.2013 2.9.2013 1.10.2013 4.11.2013 2.12.2013

 

Kategorija:   Novice, Starševstvo