Monday, July 15, 2024

Zakaj skleniti naložbeno polico?

 
1. poskrbite za socialno varnost tako vas kot vaših najbližjih (življenjsko zavarovanje, ki ščiti vaše najbljižje pred izgubo vašega dohodka v primeru vaše smrti, lahko nadgradite z nezgodnim, pri čemer je še posebej pomembno zavarovanje za primer vaše invalidnosti).


2. povečujete vaše premoženje z vlaganjem v različne sklade, ki pokrivajo široko investicijsko področje (različne strategije vlaganj in različne vrste naložb)

3. zagotovite si prilagodljivost vplačevanja v obdobju zavarovanja (višino in dinamiko vplačil lahko prilagajate svojim zmožnostim, v obdobju zavarovanja lahko prilagajate višino zavarovalne vsote trenutni življenjski situaciji)

4. davčne prednosti si lahko zagotovite tako pri dohodnini, kakor tudi pri vlaganjih v sklade oz. pri prestopih med različnimi skladi

Pri sklenitvi zavarovanja se določi zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti, ki jo med trajanjem zavarovanja lahko spreminjate. To pomeni, da vam zavarovalnica v primeru smrti, izplača vsaj zajamčeno zavarovalno vsoto, tudi če je vrednost premoženja na investicijskem računu nižja. V primeru smrti, ko je vrednost premoženja na investicijskem računu višja od zajamčene zavarovalne vsote, pa zavarovalnica upravičencu izplača vsa sredstva na računu.

Na polici lahko izbirate med različnimi skladi z različno naložbeno strategijo. Zavarovalnice ponujajo umirjene obvezniške, tvegane, mešane in dinamične delniške sklade. Lahko se odločite in varčujete v več skladih hkrati ali pa med trajanjem zavarovanja prenesete sredstva iz enega sklada v drugega, vezanega na naložbeno polico.

Naložbena polica je primerna oblika življenjskega zavarovanja in varčevanja za tiste, ki poznate delovanje kapitalskega trga in ste pripravljeni na nihanje vrednosti premoženja, povezanega z varčevanjem v vzajemnih skladih.

Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Depilacija

13 junija, 2012 0