Tuesday, February 27, 2024

V telefonski raziskavi v ZDA je sodelovalo 415 ljudi. Izidi so naslednji: 78 odstotkov vprašanih se želi z zdravnikom rokovati, 50 odstotkov jih želi, da jih zdravnik kliče po imenu, 24 pa, da uporablja ime in priimek. 56 odstotkov anketirancev pričakuje, da se jim zdravnik predstavi s polnim imenom in priimkom.


Na ta način naj bi se vzpostavil pristnejši odnos med zdravnikom in bolnikom, ki je pomemben za dober terapevtski odgovor in držanje bolnikovega dogovora z zdravnikom.

Avtorji raziskave so mnenja, da si je treba prizadevati za izboljšanje komunikacijskih spretnosti zdravstvenih delavcev, ena izmed osnovnih veščin pa, kako bolnika pozdraviti. Zdravnike je treba spodbujati, da se rokujejo s pacienti, hkrati pa jih naučiti neverbalne komunikacije, da bi lahko ugotovili, kaj bolnkom bolj ustreza. Zdravnikom priporočajo, da paciente naslavljajo s polnim imenom in priimkom, na isti način pa naj predstavljajo tudi sebe.

Kategorija:   Novice, zdravje