Monday, July 22, 2024

Temporalno procesiranje je naziv s katerim pojmujemo razločevanja govora od šumov iz ozadja. Funkcija je zelo pomembna pri učenju govorice, vsaj najizraziteje pokaže na težave s katerimi se srečujejo otroci, ki imajo poškodovano omenjeno funkcijo.


Ameriški in kitajski znanstveniki so uspeli skozi sistem nagrajevanja podgan s poškodovanim sluhom natrenirati, da razlikujejo zvoke in šume iz ozadja. Verjamejo, da bi njihove ugotovitve lahko pomagale tudi pri ljudeh z istimi težavami.

Podgane so šle skoz vadbo, ki je omogočila spremembo na njihovem možganskem ovoju.

»Naši rezultati kažejo, kapacitete za nevrološko obnovo kortikalnega temporalnega procesiranja s pomočjo intenzivnega bihevioralnega treninga pri razvojno zaostalih mladih in odraslih živalih,« pravita znanstvenika Xiaoming Zhou in Michael Merzenich.

To je samo eden od nizov raziskav, ki v zadnjem času nudijo dokaze, da se nekatere funkcije možganov, ki so zakrnele v razvoju, lahko popravijo pri otrocih in odraslih.

Kategorija:   Novice, zdravje
Naslednji prispevek

Alkohol povzroča osteoporozo

13 junija, 2012 0