Monday, June 17, 2024

Zlorabljene ženske prekinitev nosečnosti tudi pogosteje skrivajo pred partnerjem.


Megan Hall (Women’s Health Academic Centre, King’s College London, ) je s soavtorji rezultate raziskave objavila na internetnem portalu strokovne revije PLoS Medicine. Po podatkih avtorjev je nasilje med partnerji prisotno po vsem svetu: Japonska 15%, Velika Britanija 24%, ZDA 35%, Etiopija 71%…

Prevalenca nasilnih spolnih odnosov med intimnimi partnerji niha od 5,9 – 42%. Raziskovalci so pregledali 74 raziskav različnih kakovosti, ki so bile objavljene med leti 1985 in 2013. Raziskave so se nanašale na povezavo med nasilnim obnašanjem partnerjev in namerne prekinitve nosečnosti. Ankete so poslali v Severno Ameriko, Evropo, Afriko in Južno Ameriko. V anketah je sodelovalo od 8 do 33.385 sodelujočih.

Prevalenca nasilja nad ženskami, ki so prekinile nosečnosti je bila 24,9%. Raziskovalci nasilje povezujejo z depresijo, samomorilskimi mislimi, stresom in razdražljivostjo pri ženskah, ki so namerno prekinile nosečnost. V eni izmed telefonskih raziskav, v kateri je sodelovalo 4.000 žensk je kar 616 žensk priznalo, da so bile s strani partnerja ali moža posiljene. Po podatkih devetih raziskav se ženske v nasilni zvezi pogosteje odločajo za zavestno prekinitev nosečnosti.

»Literatura prav tako kaže, da imajo ženske v nasilnih zvezah manjšo verjetnost izbire kontracepcije, prav tako zaščito redkeje uporabljajo njihovi partnerji. Partnerju nosečnost pogosto zamolčijo in ne čakajo na skupno odločitev ali nosečnost zadržati ali ne,« pravijo avtorji, ki nasilje navajajo kot razlog za prekinitev nosečnosti.

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) je ena izmed mnogih organizacij, ki svojim zdravnikom predpisuje smernice za žrtve intimnega nasilja. Priporočila iz leta 2012 govorijo, da so zdravstveni delavci najpogosteje prvi, ki lahko zlorabljenim ženskam ponudijo pomoč.

»Ginekologi porodničarji so v idealni poziciji zlorabljenim ženskam ponuditi pomoč. To jim dovoljuje narava odnosa pacient – zdravnik, ter številne priložnosti za intervencijo tekom letnih pregledov, načrtovanja nosečnosti, med nosečnostjo in obiskov po nosečnosti,« meni ACOG.

Lindsay E Clark, dr. med (Bridgeport Hospital, Connecticut) je za Medscape Medical News dejala, da upa bo meta-analiza pripomogla k dodatnemu skriningu za nasilje v družini, saj takšen vzorec ogroža splošno zdravje zlorabljenih žensk. Njena raziskava poudarja pomembnost priporočil ACOG in drugih organizacij, ki vseskozi ponavljajo: odkrite nasilje med partnerji. »Nasilje v družni se lahko pripeti vsakomur,« je dejala dr. Clarkova.

Avtorji raziskave zdravstvenim delavcem sporočajo, da naj več pozornosti namenijo stopnji fizičnega, psihičnega, spolnega in duševnega nasilja pri ženskah, ki želijo prekiniti nosečnost.