Monday, July 15, 2024
Nekategorizirano
13 junija, 2012

Nasilje v družini

By 0 446 Views

Fizično nasilje

Policijske statistike v Sloveniji dokazujejo, da so v 99% nasilja med odraslimi v družini žrtve ženske, povzročitelji pa moški. Fizično nasilje žrtev lahko dokaže, saj so posledice napadov vidne in zabeležene v zdravniških kartotekah (seveda le v primerih, ko žrtev poišče zdravniško pomoč).
Ena od značilnosti fizičnega nasilja, ki ga ženske doživljajo v družini je ta, da se fizično nasilje stopnjuje od klofute in odrivanja vse do brutalnega pretepanja, ki včasih povzroči celo smrt pretepene ženske.


Kaj vse je fizično nasilje?

Najpogostejše oblike fizičnega nasilja so:

 • odrivanje
 • klofutanje
 • lasanje
 • zaklepanje žrtve v stanovanje
 • metanje stvari v žrtev (kozarci, krožniki, posode,…)
 • brcanje
 • pretepanje
 • butanje z glavo ob zid
 • pretepanje s pasom
 • bičanje
 • boksanje
 • napadi s strelnim orožjem
 • napadi s hladnim orožjem (nož, kij, kladivo)
 • davljenje
 • ugašanje cigaret na telesu žrtve

Posledice fizičnega nasilja

Poškodbe, ki jih povzroča fizično nasilje se stopnjujejo vse od vreznin, prask, modric do zlomljenih kosti, splavov, trajne invalidnosti ali celo smrti žrtve. Poleg tega fizično nasilje povzroča tudi posledice, ki so značilne za psihično nasilje:

 • pomanjkanje energije
 • anksioznost
 • kronična zaskrbljenost
 • izolacija
 • neučinkovitost
 • depresivnost
 • nezanimanje za spolnost
 • tenzijski glavoboli
 • strah za življenje
 • napadi panike
 • občutek nemoči
 • neobvladovanje svojega življenja
 • strah pred prihodnostjo
 • težave s spominom
 • izguba zaupanja
 • nemotiviranost
 • napadi joka
 • spremenjene spolne navade
 • spremembe v odnosu do hrane
 • zloraba mamil
 • nepravilno bitje srca in druge somatske motnje
 • izguba stika s sabo
 • misli na samomor

 

Spolno nasilje

Spolno nasilje je nasilje, ki prevzame obliko seksualnosti. Žrtve spolnega nasilja so ponavadi pripadniki in pripadnice šibkejših skupin prebivalstva: ženske, otroci, fizično in telesno prizadeti, povzročitelji pa večinoma moški.

Posledice spolnega nasilja

 • minimaliziranje, racionalizacija zlorabe,
 • zanikanje, da se je sploh zgodilo,
 • potlačitev spomina,
 • občutek, da telo ni tvoje,
 • potreba po absolutni kontroli nad življenjem,
 • bežanje,
 • samopoškodbe,
 • poskusi samomora,
 • različne oblike odvisnosti,
 • izolacija,
 • potreba po varnosti za vsako ceno,
 • hazardiranje,
 • izogibanje intimnosti,
 • deloholizem.

 

Psihično nasilje

Povsem običajno je, da se med partnerjema občasno pojavljajo nesoglasja, toda če se vzorec vedenja, s katerim eden od partnerjev vedno doseže tisto, kar hoče na račun drugega partnerja/ke, njegovih/njenih pravic, prepričanj in želja, ponavlja vedno znova, govorimo o psihičnem nasilju.

Kaj vse je lahko psihično nasilje?

1. NADZOR
Nadzor se lahko pojavi že na samem začetku partnerskega razmerja a je ponavadi še tako "neviden", da se ga žrtev niti ne zaveda. Postopoma postaja nadzor vse močnejši, partner neprestano kritizira in partnerki sporoča, da takšna kot je ni dovolj dobra, da ji bo on povedal kakšna mora biti.

2. NEPRESTANE ZAHTEVE
Zahteve partnerja po pozornosti, ljubezni ali spolnosti se nikoli ne nehajo. Potrebe ženske niso važne, saj je v tem odnosu pomemben le on. Ženska se počuti "nevidno", spozna, da v njunem odnosu ni prostora za njene potrebe, čustva, misli.

3. "PASTI"
Ta način je tako neopazen in prikrit, da ga žrtev večkrat sploh ne zazna. Moški s svojimi manipulativnimi igricami doseže, da se ženska odzove, nato pa nanjo preložijo krivdo za prepir.

4. IZLOČANJE IN PONIŽEVANJE
Psihično nasilen moški potrebuje občutek, da je vreden več kot njegova partnerka. To potrebo zadovoljuje tako, da partnerke ne upošteva, ne upošteva njegovega mnenja ali pa razvrednoti vsa njena prizadevanja. Tako počasi ruši samozavest in samospoštovanje partnerke.

5. TIHI DNEVI
Kaznovanje s tišino je močno orožje, še posebej, če je prisotna še opazna sovražnost. Neznosna napetost, ki jo povzroča partnerjevo vedenje (molk), pri ženski povzroči občutke nemoči, zapuščenosti, frustracije in strahu. S takim vedenjem psihično nasilen moški partnerki sporoča, da ni vredna njegove pozornosti. Ponavadi ženska pristane na marsikaj, le da se "tihi dnevi" končajo.

6. "GOSPODAR "
Partner je prepričan, da se mora celotno življenje v družini vrteti okoli njega. Pričakuje, da mu "njegova" ženska potrpežljivo streže kot "gospodarju hiše". Ženska je v njegovih očeh vredna le toliko, kolikor uspešno in hitro streže njegovih potrebam. Če tega ne zmore ali celo noče je ničvredna, lena, neumna in zlobna.

7. "LASTNIK"
Želja po lastitvi je lahko na začetku zelo prikrita. Kaže se celo kot zanimanje partnerja za vsa področja življenja ženske, ki lahko to na začetku jemlje celo kot kompliment. Nedolžno vedenje lahko kaj kmalu postane dušeče, izbruhi ljubosumja čedalje hujši. Ženska se začne v odnosu počutiti kot objekt in ne kot enakopravna partnerica.

8. IGRANJE Z BESEDAMI IN DEJSTVI
Psihično nasilen moški je mojster sprevračanja besed in dejstev v sliko, ki ustreza njemu. Namen "igric" je zvaliti krivdo za nastale težave na partnerko in pri vsem skupaj odigrati še vlogo žrtvenega jagnjeta. Nasilnež dejstva zavija v meglo, da bi s tem čimbolj zmedel partnerko in jo na koncu morda še obtožil, da je "nora".

9. SPREMINJANJE VEDENJA
Hitro spreminjanje vedenja in "igranje ljubečega partnerja" pred drugimi, žensko zmede in večkrat povzroči, da žrtev krivdo za teror, ki ga doživlja, prevzame nase.

10. BESEDE, KI RANIJO
Žalitve, nenehno kritiziranje, norčevanje in grobe besede so močno orožje, ki ga psihično nasilen moški uporablja da bi ponižal, prizadel, razvrednotil in osmešil žensko ter njena dejanja.

11. JEZNI IZBRUHI
Psihično nasilen partner uporablja jezo, da bi tako povečal nadzor nad partnerko in ji vsilil svojo voljo. Izbruhi jeze povzročijo, da se žrtev, zaradi strahu, trudi ustrezati za vsako ceno, da le ne bi prišlo do nepričakovanih izbruhov.

12. NADVLADA V SPALNICI
Zatiranje, poniževanje in nepozornost v spolnem življenju, nasilni moški uporabljajo, da bi s tem dokazali svojo premoč nad partnerko. Ženski lahko grozijo z uporabo sile, fizičnih poškodb, če ta ne bi hotela zadovoljevati njihovih seksualnih potreb. Spolnost kot tudi odtegnitev le-te lahko celo uporabljajo kot način kaznovanja "neprimernega" vedenja partnerke.

13. ŠČUVANJE OTROK PROTI MATERI
Moški spodkopava avtoriteto ženske kot matere tako, da otroke na različne načine "ščuva" proti njej in jih skuša s podkupovanjem "dobiti na svojo stran".

14. TIRANSKA PRAVILA
Psihično nasilen moški je prepričan, da je nesporni "poglavar družine", ki ji vlada z železno roko.

Čeprav so oblike psihičnega nasilja tako raznolike in včasih nerazpoznavne, je njihov namen vedno enak: uveljavljanje nadzora nad vsemi področji življenja ženske, jo s tem popredmetiti kot lastnino in dokazati moč ter avtoriteto moškega nad žensko.

Posledice psihičnega nasilja

Najpogostejše posledice psihičnega nasilja so:

 • pomanjkanje energije
 • ranljivost
 • anksioznost
 • kronična zaskrbljenost
 • izolacija
 • neučinkovitost
 • depresivnost
 • nezanimanje za spolnost
 • tenzijski glavoboli
 • alergije
 • napadi panike
 • občutek nemoči
 • neobvladovanje svojega življenja
 • strah pred prihodnostjo
 • težave s spominom
 • izguba zaupanja
 • nemotiviranost
 • napadi joka
 • spremenjene spolne navade
 • spremembe v odnosu do hrane
 • zloraba mamil
 • nepravilno bitje srca in druge somatske motnje
 • izguba stika s sabo
 • dvom v svoje duševno zdravje
 • misli na samomor

Ekonomsko nasilje

Položaj žensk se je v modernih družbah spremenil v toliko, da je pravni položaj žensk z ustavo in zakoni izenačen s pravnim položajem moških. Vendar vsakdan kaže nekoliko drugačno podobo: gospodinjsko delo je še vedno v domeni žensk (spremembe se že kažejo a na žalost zelo počasi) in zato necenjeno ter neplačano, zaposlene ženske za opravljanje istega dela dobijo manjše plačilo kot moški, ženske zaradi svojega biološkega spola in iz njega izhajajočih posledic (materinstvo) težje dobijo redno zaposlitev, matere samohranilke le s težavo dosežejo plačevanje preživnin, itd.

Ekonomsko nasilje se zrcali tudi v življenju družine. Ženske tovrstno nasilje sicer (v večini primerov) dokaj hitro opazijo a se ravno tako hitro z njim tudi "sprijaznijo". Ko postane partnerskih odnos nevzdržen, je ravno ekonomska neenakost ženske tista, ki ji v največji meri preprečuje, da bi tak odnos zapustila.

Kaj vse je lahko ekonomsko nasilje?

 1. Če moški popolnoma prevzame nadzor nad družinskimi prihodki, ženski določi vsoto denarja, ki ga lahko porabi za gospodinjstvo (hrana, položnice, otroci,…) in ji odredi "žepnino".
 2. Ženska je zaposlena in načeloma svobodno razpolaga s svojimi dohodki a je samo po sebi umevno, da vse svoje dohodke porabi za gospodinjstvo. V nasprotju s tem, so dohodki moškega zgolj njegova domena, z njimi ponavadi kupuje nepremičnine in vrednejše premičnine (nakup avtomobila) ter plačuje večje družinske izdatke (počitnice, izleti,…), za kar od družine pričakuje izkazovanje hvaležnosti.
 3. Če je ženska brezposelna ali gospodinja, jo moški večkrat kaznuje tako, da ji ne da denarja za stroške gospodinjstva.
 4. Moški ne plačuje preživnine za skupne otroke.

Posledice ekonomskega nasilja

Najočitnejša posledica ekonomskega nasilja je, da si ženska zaradi svoje "ekonomske šibkosti" (pomanjkanja denarja) večkrat ne upa zapustiti nasilnega partnerja. Skrbi jo, kako bo plačala sodne stroške (razveza zakonske zveze, tožba za delitev skupnega premoženja) in kako bo sama preživljala družino. Tej posledici ekonomskega nasilja se pridružijo tudi vse tiste težave, ki smo jih navedli kot posledice psihičnega nasilja.