Tuesday, May 21, 2024

Raziskovalci iz Duke University so preučevali otroške telomere (sekvence DNK nameščene na koncih ali vrhovih kromosomov).


Vsaka delitev celice privede do krajšanja telomerov, zato je njihova dolžina neposredno povezana s procesi staranja.

Nasilju izpostavljeni otroci so izpostavljeni hitrejšemu krajšanju telomerov, piše Molecular Psychiatry.

Krajši telomeri so povezani z nižjo verjetnostjo za daljše življenje in višjim tveganjem obolevanja za kroničnimi boleznimi.

V raziskavi je sodelovalo več kot 1.100 družin z dvojčki, njihovo ‘kromosomsko’ zdravje pa so spremljali do njihovega osemnajstega leta starosti.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice