Thursday, May 30, 2024
Nekategorizirano
13 junija, 2012

Nazaj k naravi

By 0 238 Views


Dajejo pomembno sporočilo, da je naravo treba ohraniti takšno kot je in jo pustiti v njenem življenjskem etosu. Ohranjanjem življenja vseh vrst ohranjamo tudi svoje življenje.

Vračanje k naravi, življenju in sožitju z naravo nas tudi znanost z svojimi raziskavami pritrdilno nagovarja. To ni samo neka primarna povezava življenja in narave to ni samo nekaj popolnoma samoumevnega, to je soodvisnost, simbioza, circulum vitae to je življenjska nujnost,   postulat, pravilo in naša obveza hoteli mi to ali ne.

Na žalost se ne moremo z naravo in našim okoljem povezati dobesedno z biološkimi povezovalnimi žilami in živci kakor na »Pandori« in naravo razumeti, čutiti, poslušati njen utrip misli in njena sporočila jo imeti v sebi. Nismo še sposobni poslušati naših Zemeljskih sporočil narave, ki z ujmami, poplavami, globalnim segrevanjem sporoča: »živite z mano v sožitju in bodite narava«!

Mnoge znanstvene raziskave, ki so bile narejene v zadnjem času potrjujejo dejstva, da se k naravi moramo vrniti če ne drugače zaradi njenih blagodejnih vplivov na zdravje in življenje, zaradi njenih blagodejnih vplivov na naš utrip, duh in obstoj. Vsako poletno obdobje na zemlji ima svoj neponovljiv vpliv na nas. Tudi zima in pomlad, ki prihaja kakor tudi poletje in jesen. Naravo ne moremo gledati ločeno ampak v celoti in v vsakem poletnem obdobju moramo odkriti način popolnega sožitja. Samo na ta način se izpostavljamo zdravilnim učinkom narave-njenem zdravljenju

Z načinom življenjem in tehnološkim slogom smo se preveč oddaljili od sožitja z gozdovi, travo, trobenticami in marjeticami. Preveč smo se umaknili v naše udobne hiše, stanovanja nebotičnike in ostala tehnološko dovršena bivališča. Vendar verjemite, da to ni dobro.

Ena od mnogih objavljenih študij, ki govori o dokazanem vplivu narave na človeško zdravje in je nekako najbolj zanimiva za prihajajoči pomladanski čas je bila  narejena na Nizozemskem. V tej študiji so znanstveniki na velikem vzorcu raziskovancev potrdili absolutno  dejstvo, da je narava zdravilo, da narava zdravi. Njeno bi sporočilo lahko strnili v sporočilo: »bodi del mene bodi z menoj in boš zdrav«!
Odkrili so, da življenje do enega kilometra  od   zelenih površin – oaz pozitivno vpliva na zdravje človeka. Odkrili  so, da se pomembno zmanjša število anksioznih (strahov-tesnob) motenj in depresij. Najočitnejša razlika med posamezniki, ki živijo blizu zelenega območja, in tistimi, ki ne, pa je pri otrocih mlajših od 12 let starosti. Pri teh je bilo opazno zmanjšano število duševnih motenj. To je samo ena od mnogih študij, ki znanstveno potrjuje dejstvo, ki ga tudi sami globoko čutimo v sebi (nekaj podobnega kot na „Pandori“), da je narava naš zdravnik, naše zdravilo in naše življenje.

Zato se moramo vrniti k naravi, poležavati, sprehajati se in čutiti naravo, čutiti zemljo in čutiti življenje. Samo na ta način in tako bomo zdravi in recimo manj depresivni in manj podvrženi stresom. Stres je glavni gonilnik začaranih kaskad bolezni. Stres je izvir greha, pogube in našega zla.

Pustimo zato zemeljsko „Pandoro“ živeti, odprimo ji srce prepustimo se njenim zdravilnim in čustvenim učinkom.