Monday, March 20, 2023
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Raziskovalci iz britanske University of Leicester so spremljali razvoj skoraj 7.500 nedonošenčkov, ki so se rodili v obdobju med leti 1998 in 2007, vsakega nedonošenčka pa so glede na domovanje matere, uvrstili v svojo socialekonomsko skupino.


Nedonošenčki mater iz najrevnejših področji Velike Britanije, v primerjavi z nedonošenčki matere iz najbogatejših predelov, umirajo skoraj dvakrat pogosteje.

Nedonošenčki so dojenčki rojeni pred 37. tednom nosečnosti. Raziskava v letu 2006 je pokazala, da število prezgodaj rojenih otrok v Veliki Britaniji naglo narašča.

Kljub zemljepisnim neenakostim je raziskava je pokazala, da je v vseh pokrajinah skrb za novorojenčke enaka, kar je v nasprotju z drugimi pokazatelji, ki kažejo na različno kakovost zdravstvene zaščite.

Raziskovalci so zajeli podatke, v angleški regiji, kjer se rodi 1/12 vseh otrok v Veliki Britaniji. Pozvali so, da se izvedejo nadaljnje raziskave o vplivu socialekonomskega statusa na prezgodnji porod.

Če se odkrije vzrok, bi lahko zavzeli mere, ki bi vplivale na število predčasno rojenih otrok ne samo v Veliki Britaniji, temveč po vsej Evropi.

Komentarji
Naslednji prispevek

Stres v zgodnji nosečnosti

13 junija, 2012 0