Sunday, April 21, 2024

Priljubljeni antidepresivi iz skupine znane kot selektivni inhibitorji ponovnega privzema serotonina (SSRI), lahko podvojijo tveganje rojstva otroka s prirojeno srčno napako.


V to skupino (SSRI) spadajo: citalopram, escitalopram, fluvoksamin, fluksetin, paroksetin in sertralin.

Omenjena zdravila v reproduktivnem obdobju jemlje vsaka šesta ženska.

Seveda proizvajalci zdravil temu nasprotujejo.

Incidenca rojstev otrok s prirojeno srčno napako je 2 : 100, če pa mati v zgodnji nosečnosti jemlje selektivne inhibitorje ponovnega privzema serotonina, pa je incidenca 4 : 100.