Thursday, May 23, 2024
Nekategorizirano
13 junija, 2012

Neocelica gre naprej

By 0 444 Views

Neocelica v Sloveniji deluje od aprila 2007, do danes pa je bilo v Sloveniji odvzetih okrog 600 vzorcev popkovne krvi v Sloveniji. V Sloveniji je bilo največ, kar 45 odstotkov vseh odvzemov narejenih v Ljubljani.


Cryo-Lip – shranjevanje izvornih celic iz maščobe ob liposukciji

V letošnjem letu bo Neocelica pričela s ponujanjem nove storitve, in sicer Cryo-Lip (pridobivanje izvornih celic iz maščob ob liposukciji), pri čemer pridobijo, procesirajo in shranijo izvorne celice iz kateregakoli maščobnega tkiva. Postopek omogoča pridobivanje t.i. mezenhimskih izvornih celic (MSC), ki imajo velik potencial v regenerativni medicini, predvsem za izdelavo hrustanca, kosti, uporabe pri srčnem infarktu in podobno.

Storitev bo Neocelica lansirala skupaj z matično družbo Cryo-Save, s tem pa želijo nagovoriti ljudi, ki so se že odločili za liposukcijo, da izkoristijo priložnost in se odločijo za shranitev izvornih celic iz odstranjenega maščevja, ki bi ga sicer po posegu zavrgli. V Evropi je dnevno opravljenih več kot 1.500 liposukcij, kar kaže na velik potencial nove storitve in na hitro rastoči trg. Cryo-Lip bo tako prva komercialno dosegljiva metoda shranjevanja izvornih celic za odrasle.

Vključeni v validacijsko študijo kakovosti

Neocelica se je odločila, da bo v letošnjem letu skupaj z eno izmed slovenskih porodnišnic sodelovala v validacijski študiji krovnega podjetja CryoSave, saj želi nenehno preverjati tudi kakovost svojih storitev. Študija je namenjena nadzoru postopka odvzema s preiskovanjem uspešnosti tega v smislu količine shranjenih izvornih celic in odpravljanja možnosti različnih kontaminacij. V kratkem času delovanja se je Neocelica uveljavila tudi na strokovnem področju, saj postaja uradni predstavnik ITERE v Sloveniji, mednarodne raziskovalne organizacije, ki združuje mrežo strokovnjakov s področij znanosti, nanotehnologije itd.

»Kot vedno poudarjamo, je naše poslanstvo zdravje. Izvorne celice (oziroma zdravljenje z njimi) imajo potencial, da rešujejo življenja in to možnost želimo omogočiti čim širšemu krogu ljudi. Naše delovanje smo pričeli z željo postati sinonim za shranjevanje izvornih celic – prepričani smo, da nam bo z odlično ekipo strokovnjakov, profesionalnim pristopom, izmenjavo znanj med zasebnim in javnim zdravstvom ter ob spoštovanju visokih etičnih in strokovnih standardov to uspevalo tudi v prihodnje,« je svoje delo komentiral direktor podjetja Samo Borko.

Več o ITERI si lahko preberete na spletni strani www.itera-ls.org/
Več o družbi CryoSave si lahko preberete na www.cryo-save.com

O neocelici

Neocelica je prvi slovenski ponudnik shranjevanja izvornih celic. Je partner družbe Cryo-Save, največjega evropskega ponudnika shranjevanja izvornih celic z več kot 55.000 pari, ki so jim izvorne celice svojih otrok zaupali v shranitev. Neocelica spoštuje visoke strokovne, etične, moralne in pravne standarde, ki strankam jamčijo za najvišjo možno kakovost shranjevanja izvornih celic.

Več informacij o Neocelici najdete na spletni strani www.neocelica.si