Saturday, April 13, 2024

»Mislili smo, da se ljudje zavedajo pogostosti spontanih splavov, vendar smo se motili,« je dejal Zev Williams, direktor programa za zgodnje in ponavljajoče spontane splave na Montefiore Medical Center the Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University v New Yorku. V raziskavi je sodelovalo 1.100 žensk in moških iz 48 Zveznih držav. Več kot polovica je bila žensk, 15% njih je imela anamnezo spontanih splavov.


Med ženskami jih je 55% menilo, da so spontani splavi redki, čeprav so jih raziskovalci seznanili, da se zgodijo kar v 25% vseh nosečnosti. 76% jih je menilo, da stresni dogodki pogosto izzovejo spontane splave, 64% pa jih pravi, da spontane splave sproži dvigovanje težjih bremen.

Dr. Williams je podatke predstavil na 69 letnem sestanku Ameriškega združenja za reproduktivno medicino. Po spontanem splavu so se pacientke počutile krive in odgovorne za nenamerno prekinitev nosečnosti, o samem dogodku pa le redko spregovorijo.

Dr. Williams je predstavil tudi novo tehnologijo kariotipizacije (rescue karyotyping), ki zdravnikom omogoča analizo shranjenih vzorcev tkiva. Na ta način se lahko pridobi genetske informacije iz predhodnih spontanih splavov.

»Sedanji protokoli, po prvem ali drugem spontanem splavu, ne predvidevajo iskanja vzroka. Od nedavnega imamo možnost potrditi vzroke za predhodne spontane splave,« pravi dr. Williams.

40% sodelujočih posameznic se je počutilo odgovorne za nastanek spontanega splava, 27% se ga je sramovalo, 40% se je počutilo osamljene, 47% žensk je razjedal občutek krivde.

Dr. Williamsa je presenetil podatek, da kar 50% ljudi meni, da se spontani splavi zgodijo v manj kot 5% nosečnosti.

Omenjeni podatki pomagajo zdravnikom in pacientkam popraviti napačno percepcijo spontanih splavov.

»Ko spoznajo, da so genetske anomalije najpogostejši povzročitelj spontanih splavov, se ženske počutijo veliko boljše. V naši ustanovi se zdravijo tudi pacientke, ki so imele več kot 30 spontanih splavov. Težko je sicer potrditi pravi vzrok, vendar je zadovoljstvo pri uspešni rešitvi težave, toliko večje,« pravi dr. Williams, ki dela v specializirani bolnišnici, v katero napotijo pacientke z več kot sedmimi zaporednimi spontanimi splavi.