Sunday, April 21, 2024
Nekategorizirano
18 maja, 2023

NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK RAZBREMENI DRUŽINSKE FINANCE

By 0 755 Views

 


Manjše poškodbe in nezgode v času odraščanja otroka so normalne in del vsakdana, hitro pa se lahko zakomplicira že pri zlomu roke ali noge. A najhujše posledice nezgod, kot je invalidnost, občutno spremenijo življenje družine. Zato je vredno razmisliti o kvalitetnem nezgodnem zavarovanju otroka, saj vam lahko znatno olajša morebitne finančne težave v času zdravljenja.

Sklenitev nezgodnega zavarovanja je enostavna, a na trgu je veliko izbire. Kako se odločiti in kaj upoštevati pri izbiri zavarovanja za vašega otroka? V Merkur zavarovalnici vam svetujejo, da se ne osredotočate le na najnižjo premijo, ampak pretehtate tudi ostale kriterije.

1. Izbira nezgodnega zavarovanja otroka: Preverite vse kriterije

Pri izbiri zavarovanja je pomembno, da se ne osredotočate le na najnižjo premijo, razmislite tudi, kaj bi vam v primeru hudih posledic predstavljalo pomoč. Zato nezgodno zavarovanje otrok raje izberete po naslednjih kriterijih:

2. Nadomestilo za trajno invalidnost

Premislite o višini zavarovalne vsote, ki bi jo želeli prejeti v primeru invalidnosti vašega otroka. Upoštevajte premijo, ki ste jo pripravljeni plačati, a kljub temu dobro razmislite, kakšna vsota bi vam predstavljala finančno pomoč.

3. Dnevno nadomestilo

Prepričajte se, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za izplačilo. Dnevno nadomestilo v primeru bolnišničnega zdravljenja, zdraviliškega zdravljenja ali za dni okrevanja doma nekoliko ublaži izpad dohodka, saj mora biti en izmed staršev ta čas z otrokom.

4. Nezgodna mesečna renta

Preverite, ali jo zavarovanje vključuje, in pri kateri stopnji invalidnosti se izplačuje.

5. Progresivno izplačilo v primeru invalidnosti

Zavarovanje prilagodite teži poškodbe, kar imenujemo invalidnost s progresijo. Prepričajte se, pri kateri stopnji invalidnosti zavarovalnica prične dejansko izplačevati progresijo in kako visoka je.

6. Višina in način izplačila

Preverite, kakšni so pogoji in višina izplačila.

7. Višina zavarovalne vsote za težje poškodbe

Posebno pozornost namenite višini zavarovalne vsote za težje poškodbe.

8. Dodatna kritja

Preverite, ali nezgodno zavarovanje vključuje tudi kritje za najpogostejše poškodbe in kakšna je višina teh kritij.

9. Dodatne prednosti in ugodnosti

Olajšajte si izbiro z raznimi prednostmi, kot je sklenitev preko spleta, ali pa dodatnimi ugodnostmi in popusti, ki jih prejmete ob sklenitvi zavarovanja.

Izberite najboljše nezgodno zavarovanje za mlade leta 2020 in 2021*

Udarci, praske, zlomi in šivi so normalen del odraščanja otrok. Kot starši boste zagotovo storili vse, da jim zagotovite najboljše možnosti za okrevanje. Za finančno varnost in zdravljenje svojih otrok poskrbite s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja Merkur Otroci.

Zavarovanje Merkur Otroci je otroško nezgodno in zdravstveno zavarovanje, ki je bilo po raziskavi trga revije Moje finance* že dvakrat razglašeno za najboljše nezgodno zavarovanje mladine. Ponuja številne prednosti, kot so:

 • preprosta sklenitev preko spleta;
 • visoke zavarovalne vsote;
 • veljavnost po vsem svetu.

 

Komu je namenjeno zavarovanje Merkur Otroci?

 • Osebam, ki želijo otroke stare med 0 in 18 let zavarovati za primer nezgode v prostem času in v šoli.
 • Osebam, ki želijo enostaven način sklepanja paketnih zavarovanj za svoje otroke z možnostjo individualne izbire kritij.
 • Osebam, ki se zavedajo pomena finančnega bremena v primeru trajne invalidnosti otrok, hospitalizacije otrok zaradi nezgode in bolezni, fizičnega ter psihološkega okrevanja otrok po nezgodi ter s tem povezanih stroškov.
 • Osebam, ki želijo poleg nezgodnega zavarovanja otrok tudi možnost zavarovanja za primer hudih bolezni.

 

Kaj ponuja zavarovanje Merkur Otroci?

Sklenitev zavarovanja Merkur Otroci vam poleg osnovnih nadomestil (finančno nadomestilo v primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode, dnevno in bolnišnično nadomestilo v primeru nezgode ali bolezni) ponuja tudi inovativna kritja za primere različnih življenjskih situacij in zavarovalno kritje za primer hudih bolezni. Za otroke do 14 let je poleg izbire enega izmed paketov za nezgodno zavarovanje mogoče skleniti tudi dodatno zdravstveno zavarovanje za nekatere hude bolezni.

 

Katere so prednosti zavarovanja Merkur Otroci?

Zavarovanje Merkur Otroci poleg klasičnih kritij ponuja tudi številne prednosti, kot so:

 • Plačilo inštrukcij: Povračilo stroškov inštrukcij v primeru, da se zavarovanec ne more udeležiti pouka zaradi posledic nezgode.
 • Psihološka pomoč: Povračilo stroškov psihološke pomoči zaradi nezgode.
 • Zamenjava dokumentov: Povrnitev stroškov ponovne izdaje osebnih dokumentov.
 • Nadomestilo žrtvi nasilja: Izplačilo dogovorjene vsote v primeru, da je bila zavarovana oseba žrtev nasilja.
 • Rehabilitacija: Povrnitev stroške rehabilitacije po nezgodi do dogovorjene vsote.

 

Kako je možno skleniti nezgodno zavarovanje Merkur Otroci?

Zavarovanje je možno skleniti v okviru treh paketov z že določenimi zavarovalnimi kritji (paketi A, B in C), kjer se enostavno odločite za paket, ki najbolj ustreza vam in vašemu otroku. Zavarovanje Merkur Otroci lahko sklenete povsem preprosto preko spleta.

Naj nesrečna nezgoda vašega otroka ne bremeni družinskih financ!

Sedaj veste, da kvalitetno nezgodno zavarovanje otroka olajša morebitne finančne težave, ki nastanejo v času zdravljenja. Pri izbiri zavarovanja se zato ne osredotočajte le na najnižjo premijo, ampak pri izbiri upoštevate nekaj pomembnih kriterijev, kot so višina zavarovalne vsote, nadomestilo za trajno invalidnost, dnevno nadomestilo in druge. Zavarovanje ponuja tudi številne ostale prednosti, zato za finančno varnost in zdravljenje svojih otrok poskrbite s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja Merkur Otroci.