Thursday, July 18, 2024

Med nosečnicami se pogosto pojavlja vprašanje, ali sta testa NIPT in NIFTY enaka stvar. To ni nič nenavadnega, saj sta si kratici NIPT in NIFTY zelo podobni, hkrati pa obe opisujeta predrojstveni test.


Zato smo se odločili pojasniti, kaj je test NIPT, kaj NIFTY test in zakaj je pomembno poznati razliko.

NIPT – neinvazivni predrojstveni test

NIPT je kratica za neinvazivni predrojstveni test, ki je novejša metoda odkrivanja Downovega sindroma in določenih drugih pogostejših kromosomskih nepravilnosti pri plodu. NIPT je skupna oznaka za vse teste, ki temeljijo na določevanju fragmentov proste plodove DNA v krvi nosečnice. Vsi ti testi so presejalni in ne diagnostični. Test NIPT je varen tako za nosečnico kot tudi otroka, saj je potreben le vzorec materine krvi.

Vsak test NIPT ima svojega ponudnika in ime znamke, kot je NIFTY. Ponudniki se med seboj razlikujejo po tehnologiji določanja proste plodove DNA, obsegu preiskave in ceni.

NIPT je torej ime za širšo skupino testov, v katero spada tudi test NIFTY, a to ne pomeni, da je vsak NIPT NIFTY.

NIFTY – vodilni neinvazivni predrojstveni test na svetu

Test NIFTY ni enak testom ostalih ponudnikov in zato je pomembno vedeti, da ime NIFTY ni splošen izraz za test NIPT. Drugače se hitro zgodi, da želite opravite test NIFTY, a opravite test NIPT drugega ponudnika.

NIFTY je najobsežnejši test NIPT, ki testira in zazna najširši spekter kromosomskih nepravilnosti.

NIFTY Plus odkriva tri najpogostejše kromosomske trisomije (Downov, Edwardsov in Patauov sindrom), štiri anevploidije spolnih kromosomov, tri dodatne trisomije ter 60 delecij in duplikacij, hkrati pa vam lahko razkrije tudi spol dojenčka. Če želite najširše testiranje, morate vedeti, da ga je to mogoče specifično s testom NIFTY Plus.

NIFTY vam omogoča, da rezultate testa prejmete izredno hitro – že v 6 do 8 delovnih dneh po odvzemu krvi. Vzorci se namreč pošiljajo v nov, visokotehnološki laboratorij v Zagrebu. Pred odprtjem zagrebškega laboratorija v jugovzhodni Evropi ni bilo na voljo primerne tehnologije, zato je bilo vzorce za analizo potrebno pošiljati v bolj oddaljene laboratorije. NIFTY sedaj omogoča dostopnost visokotehnoloških storitev tudi v naši regiji.

NIFTY je eden od najbolj preverjenih testov NIPT na tržišču. Do sedaj je bilo analiziranih že več kot 5 milijonov vzorcev. Laboratorij BGI, ki opravlja teste NIFTY, je objavil do sedaj največjo študijo s tega področja, ki je zajela več kot 146.000 nosečnic, ki so opravile test NIFTY.

Na podlagi te študije ima NIFTY potrjene naslednje rezultate:

  • Trisomija 21 (Downov sindrom):

senzitivnost – 99,17 %; specifičnost – 99,95 %

  • Trisomija 18 (Edwardsov sindrom):

senzitivnost – 98,24 %; specifičnost – 99,95 %

  • Trisomija 13 (Patauov sindrom):

senzitivnost – 100 %; specifičnost – 99,96 %

NIFTY že leta skrbi, da bodoče mamice čim hitreje dobijo čim obsežnejše in natančne rezultate analize. Če se odločite za NIFTY, bodite pozorni, da opravite prav ta test in ne test katerega drugega ponudnika.

Kategorija:   dojenček, Novice
Naslednji prispevek

Takšne barve bodo oči vašega otroka

3 septembra, 2020 0