Sunday, April 21, 2024

Poudarimo, da je tveganje povezano z diabetesom pred nosečnostjo in ne z gestacijskim diabetesom.


Raziskava je analizirala podatke več kot 3,5 milijona ameriških nosečnic, ki so rodile v porodnišnici. Gestacijski diabetes se je razvil pri okoli 5% nosečnic, 1% nosečnic pa je imelo sladkorno bolezen že pred nosečnostjo.

Najpogostejše so bile kožne infekcije (okoli 31% vseh primerov) in urinarne infekcije (6,4% primerov).

Nosečnice z diabetesom so izpostavljene tudi višjemu tveganju MRSA infekcij. Meticilin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) je vrsta stafilokokne bakterije, ki je odporna na zdravljenje z določenimi antibiotiki in lahko v nekaterih primerih povzroči celo smrt, še posebej pri hospitaliziranih nosečnicah.

Naslednji prispevek

Oče pri produ: Da ali ne?

18 julija, 2013 0