Wednesday, April 24, 2024

Raziskava PROMISSE (Predikatorji izida nosečnosti: biomarkerji iz sindroma antifosflipidnih protiteles in sistemskega eritemskega lupusa) je velika multicentrična raziskava osredotočena na določanje biomarkerjev, ki bi lahko napovedali slab izid nosečnosti pri ženskah  z lupusom.


Do danes je bilo v raziskavo vpetih 700 žensk. PROMISSE sestavljajo štiri skupine: ženske, ki imajo samo SEL, ženske s SEL in antifosfolipidnim sindromom, ženske, ki imajo samo antifosfolipidni sindrom in skupina zdravih žensk z najmanj eno zdravo nosečnostjo in porodom.

Vseh 333 nosečnic iz multietnične skupine je bilo v raziskavo vključenih pred drugim tromesečjem nosečnosti in bilo v vsakem tromesečju dodatno pregledanih s strani revmatologov.

Tretjina žensk je imela zgodovino lupsa nefritisa, polovica je imela proti-DNK protitelesa, 11% je imela antifosfolipidna protitelesa, petina pa je imela nizko vsebnost komponent indikatorjev resnosti bolezni. 40% žensk je prejemalo steroidno terapijo (manj od 20 mg/dan).

»Ostale raziskave so pokazale višjo stopnjo zapletov, pri ženskah z lupusom je bil odstotek 30% višji,« je poudarila Jane Salmon, zdravnica bolnišnice za specialno kirurgijo v New Yorku. Raziskave so uporabile šifro definicije ‘slabega vpliva bolezni’.

»Izjemna novica je, da je bolezen v nosečnosti napredovala samo pri 4% pacientk, 18% pa jih je čutilo poslabšanje, ki izhajalo iz prekinitve jemanja steroidov,« je dejala avtorica raziskave Jill Buyon, zdravnica Univerzitetnega medicinskega centra v New Yorku.

Dejavniki tveganja povezani s slabšim izhodom nosečnosti so vključevali nekoliko višjo bazalno aktivnost bolezni (merjeno s kliničnimi instrumenti in oceno zdravnikov), prisotnost lupus-antikoagulant protiteles, blago povečano sečno kislino v drugem in tretjem tromesečju, ter blago rast komplementov z napredkom nosečnosti.

»Multivariantna analiza je identificirala zgodovino ledvične bolezni kot samostojen indikator komplikacij,« pravi dr. Buyonova.

»To kar raziskava prinaša novega je, da so celo pacientke z lupusom nefritisom med nosečnostjo dobrega zdravja. Seveda je potrebno upoštevati predpostavko, da so zanosile v stabilni fazi bolezni in z rednimi pregledi izkušene ekipe materno-fetalne medicine specializirane za nosečnice visokega tveganja. Ta novica je za ženske s SEL zelo lepa,« je še dodala.

S. Sam Kim, profesor medicine na Emory University School of Medicine iz Atlante pravi, da se večina revmatologov boji za nosečnost žensk z lupusom. »Življenjsko pomembno je, da preučimo smernice in jih ponudimo ženskam. Vsako navodilo s področja reproduktivne medicine je za ljudi z lupusom izjemno pomembno,« je še dodal.

Eric L. Matteson, predstojnik Revmatološkega oddelka Klinike Mayo iz Rochestra pravi, da bi morali rezultate raziskave upoštevati v klinični praksi.

»Vem, da se številni zdravniki ne bodo strinjali, še posebej ne tisti, ki imajo pacientke z lupusom, da podpirajo njihovo nosečnost. Raziskava je vzrok našega optimizma. Večina žensk bo imela uspešno nosečnost celo v primerih, ko serološki izvidi kažejo na aktivno bolezen.«