Wednesday, May 29, 2024

Rezultate, ki jih je objavil znanstveni časopis Nature Cell Bilogy kažejo, da celice tumorjev v kri spuščajo egzosome, ki nosijo ključne informacije o genetski sestavi tumorja, ter na ta način omogoča identifikacijo mutacij prisotnih pri določenih pacientih.


Spoznanje z novimi informacijami bo v veliki meri olajšalo spremljanje razvoja raka, prav tako tudi njegovo zdravljenje.

Do sedaj ni bilo znano, da lahko tumorji komunicirajo s pomočjo egzosomov, ki vsebujejo proteine zadolžene za spremembe v okolici tumorja, ki nato olajšajo razvoj raka.

Za potrebe raziskave so analizirali sestavine egzosomov iz celic glioblastoma, tipa agresivnega možganskega tumorja.
Pokazalo se je, da ti egzosomi vsebujejo fragmente RNK, ki so vključeni v prenašanje svojevrstnih sporočil v rasti celic, reakciji imunskega sistema, ter tvorjenjem novih krvnih žil, ključni za rast tumorjev.

Raziskovalci načrtujejo razvoj testov za rak na podlagi odkrivanja egzosomov in preučevanje možnosti uporabe egzosomov, kot pomožnega sredstva pri terapijah proti raku.

Kategorija:   Novice, zdravje
Naslednji prispevek

Zdravljenje depresije z mobitelom

13 junija, 2012 0