Wednesday, February 28, 2024

Numerologija govori o tem, da je od imena odvisna tudi naša življenjska pot. Naše ime je zelo močna energija, zato je pomembno, kako nam je ime. Ime namreč določa, ali bomo šli skozi življenje z ljubeznijo, samozavestjo in pogumom – ali s strahom, jezo, smolo in težavami.


Kako to ugotovimo?


Obstaja več kot 10.000 let stara abeceda, ki črke spreminja v števila. Vsaka črka v imenu ima svojo številko. Posamezne črke v imenu seštejemo, da dobimo skupno število.

Po Kaldejsko-Hebrejski abecedi imajo črke naslednje številke:
A, I, J, Q, Y, = 1
B, R, K, = 2
C, Č, G, L, S, Š = 3
D, T, M, = 4
E, H, N, X, = 5
U, V, W, = 6
Z, Ž, O, = 7
F, P, = 8

Primer: Milena

Vzemimo na primer ime MILENA (4 + 1 + 3 + 5 + 5 + 1 = 19). Seštevek, ki ga dobimo, pomeni določeno energijo, ki teče skozi človeka. To je lahko energija ljubezni (tak človek je umirjen in samozavesten) ali pa energija strahu (tak človek je nemiren, drži se ga smola in ima venomer težave). Da ugotovimo, za kakšno energijo gre, moramo to število primerjati z datumom rojstva, ki je osnova vsega; vsa števila morajo biti prilagojena temu številu. Če je oseba (Milena) rojena 10. dne v mesecu (leto ni pomembno), število v njenem imenu (19) pomeni, da je v lepi v harmoniji sama s seboj. To potrjuje tudi njeno življenje. Seveda je veliko odvisno tudi od priimka, ki ga obravnavamo enako kot ime.

Pomen števila od 1 do 10


1 – To je zelo močna energija, ki predstavlja ustvarjalnost, vodstvo in trmo. V človeka prinaša močne energije vseh vrst: intelektualno, telesno, spolno in čustveno. Ljudje z takšno energijo se težko prilagajajo in so nesrečni, če se znajdejo v podrejenem položaju. So rojeni vodje, vendar se morajo izogibati sebičnosti in trmi. Ta energija prinaša tudi uspeh in blaginjo.

2 – Ta energija ne prinaša prave moči in stabilnosti. Človek bi se moral ukvarjati s seboj in si povečati samozavesti. Obenem je to število prijetnih ljudi, ki imajo ponavadi zelo dobre stike z družino in denarjem, malce slabše pa jim gre v partnerskih odnosih.

3 – Energija števila tri teži k vrhu, zato človek ni zadovoljen, če se znajde v podrejenem položaju. Ker ljudje z energijo števila tri nosijo v sebi veliko zemeljske energije, so zanje zelo pomembni urejen dom in kariera ter dobri odnosi z družinskimi člani. Izogibati se je morajo sebičnosti in trmi.

4 – To število prinaša originalnost, domiselnost, vztrajnost, delavnost in nenadne spremembe v življenju. Ljudje z energijo števila štiri so praktičnega duha in tako rekoč rojeni delavci. Čeprav so včasih revolucionarnega duha, se le redko odločajo za korenite spremembe. Najraje trmasto vztrajajo na svoji poti, ne glede na vse. Štirica povzroča nihanja, zato se mora človek precej truditi, da najde srednjo, stabilno pot.

5 – To je število sprememb, sporazumevanja, družabnosti, gibanja, pisane in govorjene besede ter potovanj. Osebam z vibracijo števila pet vesolje prinaša družabnost, prijaznost, bistroumnost in pogosto tudi nadpovprečno inteligenco. Na kožo so jim pisani inventivnost, tveganje in špekulacije. Pogosto imajo razburljivo ljubezensko življenje, to pa iz zelo preprostega razloga: imajo preveč osvajalcev hkrati in težko izberejo pravega.

6 – To je energija ljubezni in privlačnosti. Ljudje z energijo števila šest so privlačni za nasprotni spol, so rojeni romantiki z občutkom za umetnost, glasbo, lepe navade, urejen dom in – denar. Izogibati se morajo samovšečnosti, prevzetnosti in trmi. Za šestico sta zelo pomembna ljubezen in urejen dom.

7 – Število sedem pomeni duhovnost, sočutje in skrivnost. "Sedmice" dobro razumejo druge, zato se jim mnogi zaupajo. Zdijo se osamljeni, tihi in nedejavni, vendar v njih vreta življenje in nemir. V sebi nosijo veliko ustvarjalne energije in modrosti. Ta energija prinaša dober stik z ljudmi, dobroto in iskrenost.

8 – To je število politike, poslovnosti, hladnosti, vzdržljivosti, denarne varnosti in težav v ljubezni. Ljudje z energijo števila osem se navzven zdijo hladni in odtujeni, a so v resnici prijetni, nežni in odprti za ljubezen. Energije, ki jim vladajo, jim omogočajo dober stik z materialnimi stvarmi, ne prinašajo pa jim zadovoljstva v partnerstvu in ljubezni.

9 – To število prinaša pogum, moč, energijo, a tudi izvirnost, naivnost in – akcijo. Ljudje z energijo števila devet so rojeni vodje z izrazitim smislom za resnico in pravičnost. Pogosto so glavni steber družine, topli in prijetni ljudje. Odločeni so dobiti, kar želijo, in to čimbolj neposredno. Zaradi te lastnosti imajo v življenju večkrat težave, ki pa jih s svojim pogumom uspešno premagujejo, saj so rojeni borci.

Števila od 10 do 52


10 – To je močna energija ustvarjalnosti, ki ideje in zamisli prenaša v realnost. Število deset prinaša vizijo in njeno uresničitev. Ta energija deluje zelo pozitivno, zlasti če je uporabljena z modrostjo, sočutjem in ljubeznijo.

11 – To je nesrečno število, ki prinaša težave, nesreče in prevare, tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Vpliv tega števila se najbolj kaže v partnerstvu, saj povzroča nerazumevanje z nasprotnim spolom, ki se kaže v nezadovoljstvu, prepirih, konfliktih in ločitvah.

12 – Število dvanajst prinaša negativne vibracije, ki pomenijo izkoriščanost. Človek nima prave samozavesti in se težko postavi zase. Pogosto rešuje težave drugih – ne zna pa svojih. To pomeni, da ne zna postaviti prave meje med ljubeznijo do sebe in do drugih. Pogosto je v podrejenem položaju in izkoriščan.

13 – To je energija, ki prinaša v življenje spremembe. To je zlasti neugodno za ljudi, ki jim vlada sebičnost. Ta energija povzroča nihanja, a tudi velike odklone v eno ali drugo skrajnost. Obenem pomeni delavnost, trmoglavost in izvirnost – tako v dobrem kot v slabem smislu. Značilnost te vibracije je, da človek težko najde srednjo, stabilno pot.

14 – To število prinaša zelo dobro sporazumevanje z ljudmi, a tudi nemir, ki človeku onemogoča, da bi se dokončno stabiliziral. Posledica tega so občasne spremembe v partnerstvu, a tudi na službenem področju. Sprememba je bolj ali manj stalna spremljevalka ljudi, ki nosijo to vibracijo. Lahko imajo tudi veliko srečo z denarjem – ali tudi ne, če gre za sebične motive.

15 – To je ena od najmočnejših in najsrečnejših vibracij. Prinaša smisel za pridobivanje denarja, močan osebni magnetizem (tudi telesno lepoto), smisel za umetnost in naklonjenost drugih ljudi. Prinaša tudi dar za sporazumevanje, izražanje in pisanje.

16 – To število vlada nezvestobi, izdajstvu in zaskrbljenosti ter svari pred nesrečami in neuspehi v karieri. Prinaša tudi težave v službi in partnerstvu, zato mora oseba s tem številom poslušati svoj notranji glas.

17 – To število govori o tem, da se bodo težave iz mladosti uredile in da bo v drugi polovici življenja prišlo do uspeha in zadovoljstva. Toda praksa kaže precej drugače. Izkušnje s tem številom so bolj slabe kot dobre in kažejo, da ta energija povzroča težave ter nezadovoljstvo v ljubezni in partnerstvu nasploh. Obenem je to vibracija politike in poslovnosti.

18 – Zelo močna energija tega števila teži k uničenju vsega duhovnega v prid materializma. To je število vojn, revolucij in naravnih nesreč. Prinaša prepire, zakonske težave in ločitve. Ta energija prinaša delovanje in gmotno trdnost, ne pa tudi ljubezni in harmonije.

19 – To je zelo pozitivno in močno število, eno od najsrečnejših, saj prinaša uspeh, blaginjo in srečo na vseh področjih. Obljublja izpolnitev vseh načrtov, tako v osebnem kot v delovnem okolju. Ta energija označuje zmago dobrega nad slabim.

20 – To je energija, ki kaže na pomanjkanje zaupanja vase. Človek se mora izogibati materialističnim težnjam in razvijati predvsem duhovno plat življenja. Graditi mora samega sebe, duhovno rasti ter se ukvarjati z izboljševanjem svoje samopodobe in samozavesti.

21 – To število napoveduje splošen uspeh in pomeni zmago po daljšem obdobju težav, boja in iskanja. Ta energija prinaša uspeh in zadovoljstvo šele na poti v zrela leta, ko se je človek na napakah in izkušnjah v mladosti naučil vse, kar je potrebno.

22 – To nesrečno število pomeni dobrega človeka, ki preveč zaupa drugim in zaradi tega dela napake. Ta negativna vibracija kaže na pomanjkanje samozavesti. Tak človek je pretirano zaupljiv in težko postavi mejo med seboj in drugimi. To je tudi energija, ki prinaša nihanja, zato tak človek težko izbere srednjo, stabilno pot.

23 – To število pomeni močno in pozitivno energijo, ki vlada uspehu, denarju in dobrim stikom z ljudmi. Ljudje s to energijo niso zadovoljni, če se znajdejo v podrejenem položaju, in znajo hitro najti pot do vrha. Gre za eno od najsrečnejših števil, saj prinaša zadovoljstvo tako v osebnem kot v poklicnem življenju.

24 – To je srečno število, ki prinaša ljubezen, ustvarjalnost in privlačnost. Ugodno je za finančni uspeh in srečo v ljubezni. Vlada vsemu, kar je povezano z lepoto, svari pa pred sebičnostjo in trmo.

25 – Število prinaša duhovno modrost in tudi gmotni uspeh, vendar šele po daljšem času, ko je človek premagal težave iz mladosti ter se je na lastnih napakah naučil in osvojil potrebne lekcije. To ni materialno število; njegova naloga je učenje.

26 – To je eno izmed najtežjih števil, saj je polno nasprotij ter prinaša razočaranja in napake. To se najbolj odraža v napačnih zvezah in nesrečnih partnerstvih, zlasti na poslovnem področju. Dobro se je zanesti nase in na intuicijo.

27 – To je lepa energija, ki prinaša v človeka mir, harmonijo, zadovoljstvo in srečo. Obljublja uspeh na vseh področjih, ki nastopi kot posledica ustvarjalnosti in domišljije. Oseba s tem številom mora uporabljati samo lastne ideje.

28 – Zelo slabo število prinaša trmoglavost, sebičnost ter povzroča ločitve in izgube v pravnih zadevah. Pomeni sposobnega človeka, ki pa zaradi lastnih napak svojih sposobnosti ne more izkoristiti v polni meri. Oseba s tem številom se mora izogibati trmoglavosti in sebičnosti.

29 – To je eno od najtežjih in najslabših števil. Prinaša izdaje, prevare in težave na vseh področjih življenja, še posebno konflikte z nasprotnim spolom, jezo, prepire in ločitve.

30 – To je zelo močna energija, ki kaže na mentalno superiornost nad drugimi. To je vibracija intelekta in logike. Trideset je srečno število, ki prinaša tudi pridih osamljenosti. Ponavadi so to prijetne osebnosti, ki imajo duhovno moč nad drugimi.

31 – To je nesrečno število, ki prinaša osamljenost in nestabilnost. To število pogosto govori o visoki inteligenci in revolucionarnih idejah, ki pa ponavadi ne zaživijo v praksi.

32 – Ta zelo pozitivna energija prinaša sposobnost sporazumevanja ter dober stik z mediji in ljudmi. Pozitivne vibracije prinaša samo v primeru, da se človek drži svojih misli in idej. V nasprotnem primeru ne deluje dobro.

33 – To je srečno in močno število, ki prinaša uspeh na vseh področjih življenja: poslovnem, ljubezenskem in zakonskem. Ljudje s tem številom se ne smejo prepustiti lenobi, sebičnosti in pretiravanju.

34 – To število prinaša duhovno modrost in materialni uspeh, vendar šele po daljšem času, ko je človek premagal težave iz mladosti in na svojih napakah osvojil potrebne lekcije. To ni materialno število in njegova naloga je učenje.

35 – To je eno od najnesrečnejših števil, saj gre za energijo težav in napačnih odločitev. Svari pred nevarnostmi, nesrečami, razočaranji in napakami. Oseba s tem številom se mora zanesti predvsem nase, na intuicijo in lastne ideje.

36 – To je vibracija energije, ljubezni in uspeha na vseh področjih delovanja in življenja, zlasti ugodno deluje ta energija pri osebi, ki je zvesta sami sebi in svojim ciljem. Zelo srečno in harmonično število.

37 – To število je malce drugačno od drugih, vendar je pozitivno in srečno, saj prinaša dobre stike z ljudmi in pozitivna partnerstva na vseh področjih. To je energija ljubezni in romantike.

38 – To je zelo močna in izrazito negativna energija, ki prinaša v življenje težave, prevare, izdaje, slaba prijateljstva in nestabilna razmerja z nasprotnim spolom. Vse to se najbolj odraža v prepirih, konfliktih in ločitvah.

39 – Ta energija preprečuje človeku, da bi se znal temeljito postaviti zase. Človek težko potegne črto med seboj in drugimi, zato se mora ukvarjati z dviganjem samozavesti in občutka lastne vrednosti.

40 – To je energija, ki prinaša osamljenost, izvirnost, delavnost in nestabilnost, ki se kaže v tem, da človek težko najde srednjo, stabilno pot. Ta vibracija povzroča nihanja in nenadne spremembe v življenju.

41 – Ta pozitivna vibracija omogoča uspeh, tako na zasebnem kot službenem področju. Prinaša tudi dobro sporazumevanje in stike z ljudmi.

42 – Ta lepa in močna energija prinaša uspeh na vseh področjih življenja. Najugodnejša je, ko gre za poslovni uspeh in srečo v ljubezni. To je energija umetnosti in privlačnosti za nasprotni spol. Tak človek se mora izogibati sebičnosti in pretiravanju.

43 – To je težko, negativno in zelo nesrečno število vojn, konfliktov, prevratov in revolucij. Za to energijo je značilno, da se neuspehi in napake rade ponavljajo, kar pomeni, da se človek na svojih napakah le stežka kaj nauči.

44 – To število prinaša precej slabega in pravzaprav nič dobrega. Je namreč vibracija nesreč, razočaranj in napak, tako v karieri kot v partnerstvu nasploh. Prinaša nezanesljiva partnerstva in težave na denarnem področju. Še najbolje je, da se človek zanese samo nase in na intuicijo.

45 – Ta lepa energija harmonije in sreče obljublja uspeh na vseh področjih. Uspeh in zadovoljstvo prideta skozi inventivnost in delavnost, zlasti če se človek zanese nase in na svoje ideje.

46 – To je število privlačnosti, sporazumevanja in partnerstva, ki namenja poudarek ljubezni, romantiki in prijateljstvu.

47 – Gre za eno od najslabših in najbolj negativnih vibracij, saj prinaša kup težav, žalosti, jeze, izdaj in prevar. To število povzroča težave na vseh področjih življenja, še najbolj v odnosu do nasprotnega spola.

48 – To je negativna vibracija, ki pomeni izkoriščanost. Kaže na pomanjkanje samozavesti in zaupanja vase. Človek se ne zna postaviti zase in ima zato nenehno težave.

49 – To je energija osamljenosti, originalnosti in delavnosti na eni strani ter nestabilnosti, nihanja in nenadnih sprememb na drugi. To število prinaša nemir in nezadovoljstvo.

50 – To je pozitivna energija dobrega sporazumevanja, pisanja, govora in nadvse dobrega stika z mediji. Je srečno število, zlasti če se človek drži svojih idej in prepričanj.

51 – Ta energija lahko deluje zelo dobro, a tudi zelo slabo, saj je energija vzponov in padcev, ki je v precejšnji meri odvisna od človeka in danih okoliščin.

52 – To zelo nesrečno število se nagiba k prevratom, revolucijam in vojnam. Nosi energijo ponavljajočih se razočaranj, nezadovoljstva in napak. To človeku preprečuje, da bi se na napakah zares kaj naučil.

Ta števila veljajo nasploh, tako za rojstne dneve kot za imena, priimke in skupna števila, tj. seštevke imen in priimkov.

Vseh števil je 52.

Število 53 ima pomen števila 8 ( 5 + 3 ), število 99 ima pomen števila 18 ( 9 + 9 ) itn. Vedno seštevamo do končnega števila.

Primer: število 589 = 5 + 8 + 9 = 22 = 2 + 2 = 4. Torej so si števila 589, 22, 4 po energetski vrednosti enaka.

Primer numerološke analize: Lidija Brinek

Lidija Brinek je bila rojena 24. julija leta 1965. Pri 37 letih je že dvakrat ločena in ima dva sina. Zdaj živi sama. Kot vsak človek si tudi ona želi ljubezni, a se po dveh neuspelih zakonih boji nove zveze. Ker sama ne more ugotoviti, zakaj nenehno privlači popolnoma napačne moške, se je odločila za numerološko analizo. Pa si oglejmo:

Rojena je bila 24. julija (letnica ni pomembna). To število pomeni ljubezen, privlačnost, umetnost, ustvarjalnost in zelo dober stik z denarjem. Da je res tako, se pozna na njeni zunanjosti; je lepa in privlačna ženske. Končala je visoko šolo in je vodja oddelka v srednje velikem podjetju.

Ime Lidija ( L + I + D + I + J + A = 3 + 1 + 4 +1 +1 +1 = 11 ) vibrira z energijo števila 11. To je nesrečno število. Ta energija oziroma število namreč privlači težave, nesreče, skrbi, nezadovoljstvo in strah. Moč tega števila je zlasti opazna v odnosu do nasprotnega spola. Povzroča namreč konflikte in ločitve. Mnogo ljudi z vibracijo tega števila je, tako kot Lidija, ločenih ali pa nezadovoljnih v zakonu.

Priimek Brinek ( B + R + I + N + E + K = 2 + 2 + 1 + 5 + 5 + 2 = 17) nosi zelo močno energijo števila 17. Glavna značilnost tega števila je, da teži k materialnemu na račun duhovnega. To je število poslovnosti, politike, delavnosti in denarja, ne prinaša pa miru, ljubezni, sreče in zadovoljstva. Človek brez ljubezni pa je živ mrlič. Kaj nam pomaga lepa hiša, v njej pa leden molk, strah, nezadovoljstvo in bolečina … Vsak, ki je to izkusil, zelo dobro ve, o čem govorim. Tudi Lidiji ta energija ne prinaša miru in topline, prej nasprotno.

Sedaj moramo še sešteti Lidijino ime in priimek, da dobimo skupno število. Torej: 11 + 17 = 28. Tudi število 28 ni dobro. Povzroča namreč ločitve in izgube v pravnih zadevah.

Numerološka analiza je torej nedvoumno pokazala, da Lidija ni v harmoniji s seboj in da bo morala ukrepati, če ne želi, da bi se takšno stanje nadaljevalo. Analiza je pokazala, da nosi v sebi kar dve zelo močni energiji ločitve. Če se človeku nekaj slabega zgodi enkrat, lahko govorimo o naključju. Če se zgodi dvakrat, že lahko govorimo o vzorcu, ki se ponavlja do smrti, seveda če človek ne poskrbi za korenito spremembo pri sebi. Izobrazba tukaj ne pomaga. Če človek nosi v sebi energijo ločitve, se bo ločeval, ne glede na to, kako razgledan in izobražen je. Ta sila je močnejša od izobrazbe, kajti izhaja iz strahu, ki vedno govori o pomanjkanju ljubezni. Treba je vedeti, da je človek živ magnet, ki privlači natanko to, kar oddaja. To velja tudi za Lidijo.

Števila, ki jih nosi Lidija v imenu, priimku in njunem seštevku, niso skladna z številom njenega rojstnega dne. Ne samo, da niso skladna, ampak so celo v popolnem nasprotju z rojstnim dnevom. Energija njenega rojstnega dneva namreč vibrira s številom 24 in vsa ostala števila morajo biti enaka ali vsaj podobna temu številu. Če ni tako, v življenju vlada zmeda. To se lepo vidi pri Lidiji. Tako, kot kažejo števila, poteka tudi njeno življenje. Kljub dobremu standardu so se v njeno življenje prikradli strah, razdražljivost, nespečnost, a tudi težave na delovnem mestu.

Odločila se je za numerološko analizo in že na začetku povedala, da nikoli ni bila kaj prida zadovoljna s svojim imenom.Tako kot marsikdo je tudi ona čutila, da energija njenega imena ni prava. Že od nekdaj pa ji ugaja ime Ida. Numerološki izračun je pokazal, da ima prav. Čuti, da je to njena energija.

Njeno novo ime se glasi Ida Brn. Če si zdaj ogledamo energije oziroma števila njenega novega imena, dobimo popolnoma drugačno podobo:

IDA ( 1 + 4 + 1 = 6 ) BRN ( 2 + 2 + 5 = 9 ) = 6 + 9 =15

Število 6 je za človeka, ki je rojen 24. v mesecu, izrazita energija ljubezni. Število 9 pomeni ustvarjalnost in se zelo lepo ujema s šestico. Skupaj oblikujeta zelo močno energijo, izraženo v številu 15, ki je kombinacija obeh. V praksi to pomeni, da človek ve, kaj hoče – tako v ljubezni kot na poklicnem področju. Človek se umiri in stabilizira, to pa je tudi pogoj za dobro zdravje. Ida zdaj oddaja drugačno energijo in privlači drugačne moške.

Vir: Viva

Kategorija:   Družina in finance, Novice