Monday, July 22, 2024

Na razpis z naslovom (Ne)strpnost v drugačnosti se je prijavilo 16 mladih, ki so izdelali 13 filmov. Na ta dan pred 17 leti je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah.


Tričlanska žirija je soglasno izbrala pet enakovrednih filmov: Bilka, Strpnost, Drugačnost, Tarina zgodba in Dotik upanja.

Za otrokove pravice skrbi tudi varuh človekovih pravic
V uradu varuha človekovih pravic na področje varstva otrokovih pravic uvrščajo stike s starši, preživnine, otroške dodatke in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo in zavodsko varstvo, otroke s posebnimi potrebami, otroke manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki zunaj družine in preostale zadeve s tega področja. S tem področjem se ukvarja namestnik varuha človekovih pravic Tone Dolčič.

V uradu so še zapisali, da imajo otroci pravico do zdrave in varne mladosti, zato otroke vabijo k sodelovanju z izražanjem razmišljanj o težavah na vseh področjih in da jim otroci zaupajo težave, s katerimi se srečujejo.

Vsak otrok ima pravico:
Pred natanko 17 leti je bila sprejeta Konvencija ZN-a o otrokovih pravicah, ki najmlajšim po svetu zagootavlja naslednje:
– biti s svojo družino ali tistimi, ki bodo najbolje skrbeli zanj.
– do zadostne količine hrane in čiste vode.
– do ustrezne življenjske ravni.
– do zdravstvenega varstva.
– do posebne skrbi in usposabljanja.
– do igre.
– do brezplačnega izobraževanja.
– do varnosti in zaščite pred poškodbami ter zanemarjanjem.
– do izražanja lastnega mnenja in druženja ter izmenjevanja mnenj.

Noben otrok ne sme biti poceni delovna sila ali vojak. Vsakemu otroku mora biti dovoljeno govoriti materni jezik; izraža lahko tudi lastno vero in kulturo.

Vir: RTVSLO 

Kategorija:   Novice, zdravje