Saturday, April 13, 2024

Povečano tveganje niha od 0,05 do 3,5 odstotka in je odvisno od načina radioterapije, ter predhodne anamneze tveganja kardiovaskularnih obolenj, piše JAMA Internal Medicine.


Največjemu tveganju so izpostavljene ženske, pri katerih se tumor nahaja na hrbtni levi strani dojke, ter ženske, ki so bile že pred tem izpostavljene višjemu tveganju razvoja kardiovaskularnih obolenj.

Višje tveganje razvoja kardiovaskularnih obolenj nastane kot posledica obsevanja leve dojke, posledično pa svoj odmerek gama žarkov prejme tudi srce.

Najmanjše tveganje razvoja kardiovaskularnih obolenj imajo onkološke pacientke, pri katerih se je tumor razvil na prednji, spodnji strani desne dojke. Med obsevanjem desne dojke, je srce izven dosega žarčenja.

Odmerek radioaktivnih žarkov je v današnjih časih mnogo nižji kot je bil pred dvajsetimi leti.

Tveganje razvoja srčnih bolezni med obsevanjem leve dojke lahko zmanjšamo tako, da so ženske med obsevanjem obrnjene z glavo navzdol.

Tveganje kardiovaskularnih obolenj lahko zmanjšamo tudi s cigaretno abstinenco, ter vzdrževanjem krvnega tlaka in holesterola v mejah normale.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Kulture abscesa Bartholinijeve žleze

30 oktobra, 2013 0