Sunday, May 26, 2024

Tako je pokazala prospektivna raziskava Avon Longitudinal study of Parents and Children (ALSPAC) v kateri je sodelovalo 6.090 otrok.


Raziskavo je vodila dr. Carol A. Mathews, profesorica psihiatrije na California University in članica medicinskega sveta Društva za Tourettov sindrom.

»V kolikor je anamneza pozitivna, mali več pozornosti namenite na materno-fetalno okolico.« Raziskava je objavljena v marčevski številki British Journal of Psychiatry.

Tourettov sindrom je fenomenološko heterogena skupina nevropsihiatričnih motenj pri katerem se pojavljajo večkratni nenadni gibi mišic, ki jih spremlja nekontroliran jok. Prične se v zgodnjem otroštvu in traja najmanj leto dni. Prevalenca je 0.3% do 0,8%, kronični tiki imajo prevalenco od 1 do 3%.

Predhodne raziskave v kateri so raziskovali negenetske dejavnike tveganja so postregle z zmedenimi in nekonsistentnimi rezultati.

»Vemo, da ima ta sindrom močno genetsko komponetno: kar 60% je povezanih z dedovanjem, 40% pa je nepojasnjenih. Okoliški dejavniki tveganja so pomembni v prenatalnem in perinatalnem obdobju, vendar jih je zelo težko nadzirati,« pravi dr. Mathews.

V ALSPAC raziskavi je bilo vključenih 14.541 nosečnic iz mesta Avon, ki so rodile med aprilom 1991 in decembrom 1992. Periodično so izpolnjevale vprašalnike o zdravju njihovih potomcev.

Primarni cilj je bil določiti kako delujejo že predhodno identificirani dejavniki tveganja: prenatalno kajenje in zloraba alkohola, povečano bruhanje v nosečnosti, nizka porodna teža in nizka gestacijska starost.

S pomočjo vprašalnika so analizirali podatke porodniške zgodovine bolezni in pediatrične kartoteke 6.090 otrok, pri katerih so uspeli zbrati vse podatke.

Diagnoza je bila postavljena na temelju kriterija Diagnostic and Statistical Manual od Mental Disorder, fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR) pri starosti otrok 13 ali 14 let.

Skupno je Tourettov sindrom prizadel 50 najstnikov, 72 jih je imelo kronične tike.

Rezultati so pokazali, da je najpomembnejši dejavnik tveganja neprimeren prirast telesne teže v nosečnosti (adjusted odds ratio (OR), 9,70; 95% confidence interval (CI), 2,71 – 34,73; P < ,0001 za Tourettov sindrom in OR, 3,18; 95% CI, 1,52 – 6,65; P = ,002 za Tourettov sindrom/kronični tiki).

Vrstni red rojstev (drugi ali kasneje rojen otrok) je bil povezan s Tourettovim sindromom/kronični tiki (P = ,02), pitje alkoholnih pijač, več kot dve enoti alkohola na teden v zadnjih dveh mesecih nosečnosti, pa je bilo povezano samo s Tourettovim sindromom (P = ,03).

Obe motnji sta bili povezani s kajenjem marihuane v zadnjih dveh mesecih nosečnosti (P = ,001 in P = ,03).

Signifikantne povezave med motnjami in predhodno opisanih dejavnikov tveganja, kot so kajenje, nizka porodna teža ali gestacijska starost, niso odkrili.

Daniel A. Gorman in Elia Abi-Jaoude iz Toronto University sta v uvodniku zapisala, da je v raziskavi alkohol edini potrjen dejavnik tveganja med tistimi, ki so se predhodno povezovali s to motnjo.

»Smo nekoliko bližje odkritju dejavnikov tveganja te kompleksne motnje, vendar še vedno ne poznamo mehanizma nastanka bolezni.«

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Zakaj dojenčki jokajo ponoči?

16 aprila, 2014 0