Monday, June 17, 2024

Kdo lahko odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov?


Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane vložite

  • zavezanci za dohodnino, ki med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
  • zavezanci, ki ste olajšavo med letom uveljavljali, ampak želite te podatke spremeniti.

 Do kdaj je potrebno oddati vlogo?

Vlogo morate oddati najkasneje  do 5.2.2015.

Tega roka ne smete zamuditi, saj drugače ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2014 ne bo upoštevana.

Če ta rok zamudite, morate počakati na informativni izračun dohodnine, ter nato zoper ta izračun podati ugovor.

Kje dobiti vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?

Vlogo za vzdrževane družinske člane dobite tu: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2014.

Kam je potrebno oddati vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?

Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo (kjer ste vpisani v davčni register).

Seznam davčnih uradov (kliknite tu).

Vlogo lahko oddate tudi prek sistema eDavki.

Za katere družinske člane lahko uveljavljate posebno olajšavo?

Za vzdrževanega družinskega člana se šteje:

Lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Vnuk, če imate pravico do posebne olajšave od enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če skrbite zanj na podlagi sodbe sodišča, ter druga oseba, če skrbite zanj na podlagi sodbe sodišča.

Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.382,13€, in razvezani zakonec, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačujete zanj.

Isto velja tudi za zunajzakonskega partnerja, s katerim živite najmanj eno leto v življenjski skupnosti.

Starši oziroma posvojitelji, če nimajo lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.319,50€ in živijo z Vami v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in Vi krijete stroške teh storitev. Pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji Vašega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.

Član gospodinjstva, ki sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (če je le-ta pretežni del Vašega dohodka), če ta nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.319,50€ in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.

Bolj podroben opis, kdo ja lahko vzdrževani družinski član najdete tu: DURS.

Kdo se šteje kot vzdrževani otrok?

1. Vsak otrok do dopolnjenega 18. leta starosti.

2. Otrok do 26. leta starosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
– ni zaposlen,
– ne opravlja dejavnosti, in
– nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od 2.319,50€. Štejejo vsi dohodki, razen družinske pokojnine, štipendije, dohodka prek študentskega servisa (s študentsko napotnico) in dohodka, oproščenega plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini.

3. Otrok nad 26. letom starosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji
– ni zaposlen,
– ne opravlja dejavnosti, in
– nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od 2.319,50€. Štejejo vsi dohodki, razen družinske pokojnine, štipendije, dohodka prek študentskega servisa (s študentsko napotnico) in dohodka, oproščenega plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini.

4. Otrok ne glede na starost, če se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oz. posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje oz. so ta manjša od 2.319,50€.

5. Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima pravico do dodatka za nego v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen ne glede na starost.

 Kako velja za otroka, ki se rodi sredi leta?

V primeru, da se otrok rodi v sredini leta (denimo novembra), lahko starš uveljavlja posebno olajšavo vključno z mesecem, ko se je otrok rodil. V tem primeru tako za meseca november in december.

Kaj če se partnerja ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo?

Posebna olajšava se za istega vzdrževanega družinskega člana prizna samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave, če zavezanec, ki uveljavlja olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, te olajšave zaradi prenizke osnove za dohodnino ne more izkoristiti v celoti.

Če se partnerja ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu partnerju polovica olajšave.

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Kako prepoznati GMO izdelke?

25 januarja, 2014 0