Saturday, April 13, 2024

Znanstveniki iz National Institutes of Health so potrdili, da izpostavljenost nekaterim spojinam kot je npr. polikloriran bifenil (PCB), ter nekaterim industrijskim spojinam in pesticidov prisotnih v okolju, kar za 29% zmanjšajo verjetnost spočetja.


Revija Environmental Health Perspectives dodaja, da vse oblike onesnaževanja vplivajo na delovanje hormonov.

Rezultati raziskave temeljijo na analizi vzorcev krvi 500 parov, ki so poskušali postati starši.

Raziskovalce je presenetilo dejstvo, da je bila prisotnost znakov onesnaženega okolja v vzorcih krvi, povezana z znatno višjim potencialom neplodnosti pri moških.

Naslednji prispevek

Genom in neplodnost

30 novembra, 2012 0