Saturday, June 15, 2024
13 junija, 2012

Osnovnošolci bodo danes preverili znanje materinščine

By 0 775 Views

Ob koncu druge triade lahko učenci preverjajo znanje iz maternega jezika (slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodnostno mešanih območjih), matematike in tujega jezika. Za učence 9. razreda pa so t.i. eksterci obvezni, opravljajo jih iz maternega jezika, matematike in tretjega predmeta.


Tretji predmet določi minister

Tretji predmet določi minister tako, da v septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete, v mesecu marcu pa nato določi, katerega od teh bodo učenci pisali na posamezni osnovni šoli. V letošnjem šolskem letu je izbral kemijo, fiziko, zgodovino in tuji jezik.

Rezultati znani 25. maja

Po šolskem koledarju se bo zunanje ocenjevanje znanja nadaljevalo 7. maja iz tretjega predmeta za 9. razred, 8. maja iz matematike tako v 6. kot 9. razredu ter 9. maja iz tujega jezika za 6. razred. Učence bodo z dosežki seznanili 25. maja.

Preizkus nič več merilo za vpis v srednje šole

Rezultati preizkusa so sicer po spremembi zakona o osnovni šoli leta 2005 zgolj povratna informacija o znanju učencev in ne več merilo za vpis v srednjo šolo.

Vir: Siol 

Kategorija:   Novice, zdravje
Naslednji prispevek

Bodo antioksidanti alternativa kemoterapiji?

13 junija, 2012 0