Tuesday, April 23, 2024

Količina popite tekočine je odvisna od otrokove starosti, vendar manj od priporočene minimalne dnevne količine vode popije kar 40 – 85% dečkov in 46 – 90% deklic.


Znanstveniki opozarjajo, da že blaga dehidracija vpliva na številne fiziološke funkcije, ter povzroča utrujenost, slabost in glavobol.

Nezadostna hidracija pa je povezana s slabljenjem kognitivnih in mentalnih sposobnosti.

V raziskavi je sodelovalo 3978 otrok starih med dvema in devetnajstimi leti. Pokazalo se je, da številni otroci svoje del potrebe po tekočini pokrijejo s sladkimi napitki. Otroci, ki pa se odžejajo z vodo, spijejo mnogo manj sladkih napitkov in pojedo manj t.i. hitre prehrane.

Kategorija:   Novice, Zdravje
Naslednji prispevek

Lažje razumevanje razvoja živčnega sistema

13 junija, 2012 0