Wednesday, May 29, 2024


Raziskovalci iz področja psihologije na univerzi v Britanski Kolumbiji v Kanadi in znanstvenik iz Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) s sedežem v Franciji, so spremljali dve skupini novorojenčkov.

 

Dojenčki v prvi skupini so, dokler so bili v materinem trebuhu, poslušali samo angleški jezik, druga skupina pa je istočasno poslušala angleščino in tagalogo, ki se govori na Filipinih.

 

Privrženost določenemu jeziku so znanstveniki raziskovali s pomočjo sesalnega refleksa, ki je izrazitejši, ko dojenček začuti interesni dražljaj.

 

V prvi raziskavi so otroci vsako minuto izmenično poslušali angleščino in tagalogo. Otroci, ki so poslušali samo angleški jezik, so močnejši sesalni refleks prikazali ob poslušanju samo angleškega jezika, »dvojezični« pa do jezikov niso pokazali nobenega zanimanja.

 

V drugi raziskavi so otrokom govorili toliko časa, dokler niso pokazali določenega zanimanja. Strokovnjaki so zaključili, da se refleks krepi samo kadar otroci slišijo drugo osebo, ki govori drug jezik.

 

Raziskava zaključuje, da lahko otroci ločijo dva jezika. Avtorji raziskave dodajajo: »Že v prvih trenutkih življenja obstaja mehanizem, ki pomaga dvojezičnim otrokom ne pomešati dveh jezikov, kar je pogoj za osvajanje bilingvizma.«

Naslednji prispevek

Se lahko karcinom nosečnice prenese na plod?

13 junija, 2012 0