Friday, June 14, 2024

16,7 odstotkov otrok z ADHD je zadovoljilo kriterije za diagnozo bipolarne motnje.


Najpogostejša oblika ADHD pri otrocih, ki jih je med drugim prizadela tudi bipolarna motnja, je bil kombiniran podtip ADHD (72,4%), nato hiperaktivno-impulzivni podtip ADHD (24,1%), ter neprevidnostni podtip ADHD s samo 3,5%.

Raziskava je še pokazala, da imajo otroci z ADHD in bipolarno motnjo večjo verjetnost nastanka depresije, kot otroci, ki jih je prizadela samo ADHD.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice