Wednesday, April 24, 2024
Nekategorizirano
13 junija, 2012

Otroška imena: Črka D

By 0 393 Views

Dafne
Izhaja iz latinščine, pomeni pa »lovor«.


Dagmar
Izhaja iz nordijskega področja in pomeni »svetel dan«.

Dajana
Je različica imena Diana, ko se je imenovala rimska boginja lova, pomeni pa »boginja«.

Dalija
Ime je nastalo po nazivu cvetlice.

Damijan, Damijana
Ime je grškega izvora in pomeni »osvajalec«.

Damir
Je slovansko ime in pomeni »dajati mir«.

Dan, Dana
Dan je pomanjševalnica imena Danijel, ki v hebrejščini pomeni "Bog je moj sodnik". Ena od možnih razlag je v našem pomenu besede dan, torej svetli del dneva. V Skandinavskem okolju je Dan človek, ki živi v danskem naselju. Dana pa se je imenovala tudi poganska irska boginja plodnosti.

Danaja
V grški mitologiji je bila Zeusova ljubica. Ko je bila v zaporu, je Zeus prišel k njej v obliki zlatega dežja in iz te zveze se je rodil Perzej.

Danica
Je slovenska različica imena Danijela, ki v hebrejščini pomeni »Bog je moj sodnik«.

Danijel, Danijela
Je svetopisemsko ime in pomeni »Bog je moj sodnik«. Pri nas je pogosto skrajšano v Danilo ali Danila.
Danilo
Je skrajšana oblika imena Danijel, ki pomeni »Bog je moj sodnik«.

Dara
Ženska različica prihaja iz hebrejščine in pomeni »usmiljenje«. V irsko-galski kulturi so ga nosili tudi moški, pomenilo pa je »hrast«.

Dario
Ime je italijansko. Darius je bil perzijski kralj iz 6. stoletja. Sama beseda pa pomeni »zaščitnik«.

Darinka
Je različica slovanskega imena Božidar, ki pomeni "božji dar".
Darja
Je italijanska različica perzijskega imena Darius. Tam naj bi pomenilo »tisti, ki ohranja, vzdržuje«.

Darko
Ime je različica imena Božidar, ki pomeni "božji dar". Ime pa lahko razlagamo tudi direktno iz besede dar ali kot izpeljanko imena Darij.

Daša
Ime je ruskega izvora in izpeljano iz katerega koli ženskega imena, ki se začne z Da.

David
Najslavnejši David je z zvijačnostjo, ostroumnostjo in pogumom premagal nevarnega Golijata. Svetopisemsko ime izhaja iz hebrejščine, pomeni pa »ljubljeni«.

Davor
Čeprav morda zveni nenavadno, je Davor pravzaprav prevod latinskega imena Martinus, torej "tisti, ki pripada bogu vojskovanja Marsu". Možen izvor pa lahko najdemo tudi v že skoraj pozabljeni slovenski besedi davorija, ki pomeni bojno pesem.

Debora
Je hebrejsko, pomeni pa »čebela«.

Deja
Deja je ime, v katero lahko skrajšamo nekatera daljša imena, npr. Andreja, Tadeja… Kot samostojno ime prihaja iz latinščine in pomeni »boginja«.

Dejan
Ime je staroangleško in pomeni »dolina«. Po drugi razlagi pa je dean tisti, ki služi kot cerkveni nadzornik.

Denis
Ime Denis, ki se pri nas praviloma daje fantom, le redkokdaj deklicam, je grškega izvora. Izhaja iz imena grškega boga Dioniza, boga vina. Denis bi lahko tako pomenil "Dionizov privrženec".

Devina
Ime ima več razlag. Po eni pomeni »božanska«. Ta razlaga izhaja iz latinščine, kjer je bila Deva boginja lune. Po drugi razlagi pa je ime keltsko in pomeni »poet«.

Diana
Diana je bila rimska boginja gozdov, lune, lova, divjih živali, pa tudi deviškosti. Z rastočo priljubljenostjo pokojne valižanske princese je ime postalo zelo pogosto skoraj po vsem svetu. Iz tega imena izhaja tudi ljubkovalna oblika Dina.

Diego
Je španska različica imena Jakob, ki je hebrejsko. Eni trdijo, da pomeni »peta«, drugi pa »tisti, ki prevara drugega, da bi zasedel njegovo mesto«.

Dimitrij
Je ena od različic grškega imena Demetrius – »tisti, ki pripada Demetri«, grški boginji žetve.

Dina
Po biblijskem izročilu je bila Dina Ena od Jakobovih hčera. V hebrejščini pomeni »sodba«.
Dita
Je skrajšana oblika imena Edita, ki je angleškega izvora in pomeni "posvečena vojna".

Dolores
Izhaja iz špansko govorečega območja in pomeni »bolečina«, »žalost«.

Domen
Ta skrajšana oblika imena Dominik izhaja iz latinščine, kjer pomeni "posvečen Gospodu".

Dominik
Je latinsko ime in pomeni »tisti, ki pripada bogu«.

Dora
Je nemška različica grškega imena, ki pomeni »božji dar«. Lahko pa je pomanjševalnica nekaterih drugih imen, npr. Teodore.

Dorian, Doris
Dorci so bili helenistično ljudstvo, ki je v drugem stoletju pred našim štetjem premagalo mikensko civilizacijo in se naselilo predvsem na Peloponezu in Kreti. Dorian in Doris sta imeni, ki predstavljata pripadnike tega ljudstva.

Doroteja
Ime je prišlo iz Grčije in pomeni »božji dar«.

Dragan, Dragana
Je ena od oblik imena Drago, ki je slovansko in pomeni »drag«, »ljub«.

Drago, Draga
Ime je slovansko in pomeni »drag«, »ljub«.
Drejc
Je skrajšana oblika imena Andrej, ki pomeni "pravi moški".

Dunja
Ime je v izvirniku rusko in je pravzaprav pomanjševalnica imena Avdotya, ki prihaja iz grškega imena Eudosia. Le to je nastalo iz grške fraze eu duron, ki pomeni »dobro darilo«.

Duša, Dušan
Sta slovanski imeni, ki pomenita »duša«.