Monday, April 22, 2024

Ali drži informacja da dokler družina ne porabi denarja na otrokovem računu, otroškega dodatka za preživetje ne potrebuje?


Vsekakor ne drži. Centri za socilno delo bodo upoštevali pri izračunih zgolj letne obresti, ki so se nabrale iz privarčevanih sredstev na otrokovem računu varčevalnem računu. Če imate na otrokovem računu 1000 € prihrankov vam le to prinese tako minimalne obresti, da se to pri višini otroškega dodatka ne bo poznalo. Morda bi se poznalo, če bi imeli privarčevano toliko sredstev, da bi vam ta sredstva prinesla dodatnih 1000 € obresti. Vendar za takšne obresti morate imeti na otrokovem računu bajno vsoto denarja.

 

Ali drži da morajo starši za dvig sredstev iz otrokovega varčevalnega računa pridobiti odločbo CSD?

Da drži, po zakonu ne bi starši smeli prosto razpolagati s premoženjski sredstvi mladoletnega otroka, brez dovoljenja CSD. Na ta način naj bi ščitili pravice otrok. Razlogi za dvig morajo biti utemeljeni in morajo biti porabljeni za šolanje ali preživetje otroka.

 

Kako da se v praksi to ne izvaja?

Se izvaja. Centri za socialno delo to že izvajamo vendar v primeru da to potrdilo zahteva banka. Oni so tisti, ki bi starše morali napotiti po odločbo CSD-ja in nekatere banke to tudi izvajajo. Je pa res, da banke v tem trenutku zahtevajo potrdilo CSD-ja za dvig otrokovega premoženja, samo v primerih ko so o tem premoženju seznanjeni tudi na CSD-ju po uradni dolžnosti. Direktnega vpogleda v privarčevana sredstva otrok na CSD-ju zaenkrat še nimajo. Banke so jim dolžne sporočiti samo letno pridobljene obresti.

Torej za dvig sredstev iz varčevalnih računov, banke ne bodo zahtevale odločbe CSD-ja toliko časa dokler CSD ne bo imel vpogled v ta sredstva na računu. Kljub temu da je to v nasprotju z 111. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Če bodo CSD-ji imeli kdaj vpogled v dejanska sredstva na računu otroka potem vas bodo banke poslale po odločbo, da bodo zaščitile svoje ravnanje.

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Psihadelične gobe zdravilo proti depresiji

13 junija, 2012 0