Wednesday, April 17, 2024

Pri nosečnicah z nizkim tveganjem načrtovan porod na domu, ob prisotnosti izkušene babice, ne predstavlja prav velikega tveganja in je zato tudi vse bolj sprejemljiv. Pri ženskah z višjim tveganjem in ob odsotnosti ustrezno strokovno podkovanih oseb, pa je porod na domu nekoliko manj varen.


Namen raziskave je bil, da se nosečnice s potrjenimi višjimi faktorji tveganja prepriča, da porodijo v bolnišnici ali porodnišnici.

V raziskavi so sodelovale ženske, ki so rodile doma in so sodelovale na konferenci o porodu na domu.

Sodelujoče so odgovarjale v semistrukturiranem intervjuju. V intervjuju so opisale svoje izkušnje in odgovarjale na številna zastavljena vprašanja o njihovem dojemanju tveganja poroda na domu in porodnišnici.

Na vprašanja je odgovarjalo zgolj 20 žensk, povprečne starosti 34 let. Samo tri ženske so bile noseče prvič, vse pa so stanovale največ 30 minut oddaljene od najbližje zdravstvene ustanove. 70% žensk je imelo fakultetno izobrazbo, štiri od njih pa so bile medicinske sestre zaposlene v bolnišnici.

Intervju je izpostavil tri tematike:

Porod na domu vedno predstavlja določena tveganja

Ženske so porod na domu doživljale kot naravno porodno tveganje. Ta skupina žensk ni bila lahkoverna in so je zavedala določenega tveganja: s pomočjo ginekologa, ki je vodil nosečnost so preučile vsa morebitna tveganja in spoznale simptome, ki kažejo na nenormalen postopek poroda. Vse so se zavedale, da lahko nepredvidljiv zaplet povzroči tako smrt porodnice kot otroka.

Bolnišnica ni najvarnejše mesto za rojstvo

Ženske, ki so delile omenjeno mnenje, je porod v porodnišnici doživljala kot slabšo izbiro od poroda na domu. Seznanjene so bile s tveganjem za telesno, duševno in čustveno zdravje, ki ga prinaša porod v porodnišnici. Ženske iz te skupine so pogosto izpostavljale tveganja, ki jih prinaša bivanje v porodnišnici, npr. okužbe, katere so omenile celo tri medicinske sestre.

Vpletanje v porod je tvegano

Glavna tveganja, ki jih je prepoznala ta skupina žensk, so se nanašala na intervencije in prekinjanje samega poteka poroda. Porod na domu je zmanjšal verjetnost medicinskega vpletanja v sam potek poroda: nepotrebna testiranja, zdravila za pospešitev porodnih popadkov, uporaba aparatur kot je npr. vakuumski ekstraktor in carski rez. Vse skupaj pa predstavlja potencial za več hkratnih intervencij: vpletanje v potek poroda ponavadi poveča tveganje, en poseg pa ponavadi sproži drugega…

Raziskava je bila izvedena na zelo majhnem vzorcu, rezultati pa so nasprotni argumentom, da visokorizične nosečnice izberejo porod na domu in tako podcenjujejo tveganje samega poroda na domu.

Skupina v raziskavi sodelujočih žensk je svoje odločitve sprejela povsem odprtih oči, seznanjena je bila z naravnimi tveganji in tveganji, ki jih prinaša porod v porodnišnici. Sedemnajst žensk se je za porod na domu odločilo po prvi porodni izkušnji v porodnišnici.

Anketiranke ocenjujejo, da tveganja v porodnišnici niso samo fizična (izpostavljenost okužbam in instrumentalnim posegom), ampak vključujejo tudi duševno in čustveno tveganje, ki v postnatalnem obdobju vplivata na njihovo materinstvo.

Čeprav se rezultati raziskave ne morejo prezrcaliti na večjo skupino porodnic nam kažejo, kako pomembno je ob samem porodu ženskam zagotoviti pogoje za dobro duševno in čustveno počutje.

Kategorija:   Nosečnost, Porod