Friday, December 8, 2023

Planiranje kariere pomeni, da si razjasniš sliko o tem, kaj pravzaprav hočeš v življenju, o znanju, ki ga poseduješ, sposobnostih, strokovnih znanjih, vrednotah, pričakovanjih, sanjah, potrebah, osebnostnem stilu… Vključuje samoanalizo in samoreflektiranje, pri čemer lahko priskoči na pomoč tudi druga oseba, ki nam lahko pri tem pomaga. Nekateri ljudje so strategi, so že na karierni poti, natančno vedo kaj želijo, nekateri posamezniki želijo v določenem trenutku hitro rešitev, ne glede na to, kakšne bodo posledice kasneje v življenju, ali pa potrebujejo postopni proces – korak za korakom. Če se v hitri samoanalizi ne najdete med naštetimi, ste morda človek, ki potrebuje čas, da o ponujenih možnostih razmisli, jih pretehta in se šele nato odloči za optimalno varianto. Naštete nagnjenosti k posameznemu stilu odločanja so ponavadi kar del osebnostnega stila, tako da jih je težje spreminjati. Med nami so posamezniki, ki se z lahkoto prilagajajo hitro spreminjajočemu se trgu dela, so znotraj procesa spreminjanja, nekateri ta proces opazujejo, načrtujejo, kako bi se z njim spojili, nekateri pa stalnih sprememb enostavno ne dojamejo in se čez čas naenkrat začudijo na tem, da je svet okoli njih popolnoma spremenjen in ne vedo, kako bi postali aktivni v tem prenovljenem okolju.


Samoanaliza

Nujen predpogoj za oblikovanje kariernega plana je kristalno čista ideja o tem, kaj nas motivira, torej kaj je tisto, kar nas pripravi do akcije. To lahko ugotovimo s posebnimi testi, pri katerih ni časa za razmišljanje – odgovori morajo biti instinktivni, dani v trenutku, ko vprašanje preberemo. Vprašanja so si na videz zelo podobna, vendar so različno formulirana. Rezultati takih testov nam pokažejo, kakšna notranja sila se izraža skozi nas, kakšni so naši instinkti in intuicija. Ti precej enostavni testi so dokazana metoda, s pomočjo katere se ugotovi, do katere stopnje je testirana oseba motivirana s potrebo po uspehu, povezovanju, željo po vplivanju na dogajanje, doseganjem priznanj. Zelo močna potreba po priznanju, lahko na primer pokaže, da je oseba zelo notranje motivirana in uživa v nagradah po dobro opravljenem delu, s tem da te nagrade izvirajo iz njene notranjosti, ne iz okolice, v kateri deluje. Nekdo, ki je s testom dobil veliko točk na področju potreb po povezovanju, bo užival v harmoničnem delovnem okolju, kjer je socialna interakcija zelo močna. Taka oseba je pravo nasprotje nekoga, ki je motiviran s pridobljenim priznanjem in statusom, taka oseba ponavadi stremi za vzpenjanjem po hierarhični lestvici.

Poiščite si mentorja

To je še en način, s katerim si lahko ustvarite nekakšno uravnoteženo sliko o svojih nagnjenostih. Ni nujno, da je ta oseba strokovnjak v formalnem smislu, lahko je to oseba, ki jo že poznate, vendar o njej še niste razmišljali kot o potencialnem »mentorju«, lahko je prijatelj, partner, sodelavec, oseba, ki vas morda pozna bolje kot vi sami. Tako imenovani mentor pa mora izpolnjevati določene pogoje: mora biti dober poslušalec, nekdo, čigar mnenje cenite in vam je v navdih. To je oseba, s katero lahko sproščeno razpravljate o zaposlitvah, življenju, družbi na splošno… lahko bo to ravno oseba, s katero se občasno srečate na skupnem kosilu. Ko ste enkrat identificirali svojega mentorja, najbolje neformalnega, vam bo ta pomagal odkriti vaše prednosti in slabosti, na katerih vidikih vašega profesionalnega življenja je potrebno delati, kaj naj bi bil naslednji korak v vaši karieri. Razmerje z vašim mentorjem seveda ni enostransko – mentor vas lahko le usmerja in pomaga odkriti skrite potenciale v vas, vendar ste še vedno vi tisti, ki morajo spoznati lastne želje, hrepenenja, talente in tako dalje, ob enem pa vam kaže sliko o tem, kako vas vidijo in dojemajo drugi. Zelo pomembno je, da se sprejmete, s tem pa pride seveda tudi soočenje z manj ugodnimi lastnostmi, vendar je potrebno tudi te sprejeti. Z vsemi novimi dognanji se je potrebno torej soočiti in z njimi zaživeti, iskrenost do samega sebe je izrednega pomena, saj precenjevanje in podcenjevanje ponovno zameglita realno sliko o tem, kdo smo. Nato pa je potrebno še ugotoviti, kakšen pomen imajo ta dognanja za vašo kariero – se boste pomikali vertikalno, horizontalno, ali boste morda ostali tam, kjer ste v tem trenutku? Določiti je potrebno tudi način doseganja svojega cilja, znotraj tega pa še meje uspeha in kaj lahko naredite, da bi jih presegli.

Spremembe v karieri se lahko izrazijo v blažji obliki, lahko pa so radikalne. Vprašanje je, kaj bi vas bolj izpopolnilo. V kolikor razmišljate o prehodu na povsem drugačen trg dela, se pred odločitvijo posvetujte s tistimi, ki so tam že zaposleni, ali pa stopite v kontakt z zaposlenimi v visokošolstvu, ki imajo precej širši pogled na kariere in na dogajanje na trgu dela. Svetujejo vam lahko glede izobraževalnih programov, ki bi vam bili v pomoč pri iskanju in pridobivanju novih zaposlitev, seznanijo pa vas tudi o morebitnih ovirah in nevarnostih.

Kaj torej predstavlja pojem planiranja kariere?

1. Planiranje vašega napredka skozi življenje, oziroma delovanje v smeri doseganja vašega največjega potenciala;
2. Pomagalo naj bi vam skoncentrirati vaše misli o tem, kaj bi radi naredili z vašim življenjem in kako;
3. Je koristna vaja, ki vam ob enem pomaga tudi spoznati, kaj vas motivira in s tem pomaga najti načine doseganja čim večjega potenciala tako na delovnem, kakor tudi zasebnem področju;
4. Mora biti fleksibilno! Zavedati se moramo, da se z naraščanjem izkušenj in razvojem ideje o karieri spreminjajo;
5. Vsak od nas bi si moral vzeti nekaj časa za razmislek o tem, kaj je dosegel in v katero smer je namenjen;
6. Nikakor ne predstavlja le premikanja navzgor po hierarhični lestvici: planiranje kariere lahko pomeni horizontalni premik, stagnacija ali pa celo izstop iz trga dela;
7. Biti v pravem času na pravem mestu je izrednega pomena, vendar lahko priložnosti ustvarimo tudi s strateškim razmišljanjem;
8. Tveganja bi morala biti dojeta kot priložnosti!

neplačniški testi

http://www.soicc.state.nc.us/SOICC/planning/c1a.htm

http://www.uwrf.edu/ccs/assessskills.htm

http://www.assessment.com/custom/google/default.asp?Accnum=06-5210-008.00

plačniški testi

http://careerplanner.com/Career-Test-Career-Search/What-is-a-Career-Test.cfm

http://www.learning4liferesources.com/career_planning_tests.html

Vir: Zaposlitev

Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Alkoholno mleko v boju proti alergijam

13 junija, 2012 0