Wednesday, February 28, 2024

Zdravstveni strokovnjaki trdijo, da so veterinarji pogosto izpostavljeni psihičnemu stresu in demoraliziranosti, kar povezujejo s težkim delovnimi pogoji in bremeni.


V raziskavi, ki je bila objavljena v reviji BioMed Central,s Journal of Occupational Medicine and Toxicology, so izprašali okoli 1.000 veterinarjev.

Raziskovalci so odkrili, da se verjetnost stresa povečuje s številom delovnih ur, s časovni pritiski povezanimi z delom, s težavami pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, pomanjkanja prostega časa in delo z zahtevnimi strankami.

Odkrili so, da je bilo veliko veterinarjev demoraliziranih in pogosto nezadovoljnih samih s sabo, zelo redko so bili optimistični in zadovoljni s seboj.

Melanie Harling iz Inštituta za varnost in preprečevaje nesreč v Hamburgu pravi, da je raziskava odkrila kompleksno povezavo med veterinarji in uživanjem alkohola, cigaret in zdravil.

»Rezultati kažejo, da je stres na delavnem mestu povezan s slabim psihičnim stanjem, s prekomernim uživanjem alkohola in zdravil, demoraliziranost pa je povezana s kajenjem, težav zaradi pitja in uživanja zdravil,« je dejala.

»Psihološki stres vodi k demoraliziranosti, ki privede do prekomernega uživanja zdravil, ki delujejo na osrednji živčni sistem. Eden od načinov kako se v veterini upreti stresu, bi lahko bila uporaba zdravil, ki delujejo na osrednji živčni sistem.« je zaključila.

Avtorji raziskave trdijo, da so potrebne nadaljnje raziskave, ki bodo omogočile razviti strategijo za zmanjšanje stresa povezanega z veterinarskim poklicem.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Aspirin je dopolnil 110 let

13 junija, 2012 0