Monday, June 17, 2024

»Podatki kažejo, da prva porodna faza traja dlje časa kot smo predvidevali so sedaj, zato je potrebno številnim ženskah omogočiti, da v tej fazi preživijo več časa. Za carski rez ni potrebne prav nobene naglice. Številne ženske, ki so prvič rodile s pomočjo carskega reza, se v drugi nosečnosti ponovno odločijo za carski rez. Z zmanjševanjem števila carskih rezov v prvi nosečnosti, bi bistveno zmanjšali skupno število carskih rezov,« je dejal vodja raziskave Aaron B. Caughey, doktor medicine in član Committee on Obstetric Practice.


Tretjina nosečnosti v ZDA se je v letu 2011 končala s carskim rezom, kar pomeni v primerjavi z letom 1996 kar 60% rast. Več kot polovica (60%) prvih nosečnosti se zaključi s carskim rezom. Najpogostejše indikacije za carski rez so distocija poroda, grozeča fetalna hipoksija, nepravilni položaj ploda, večplodna nosečnost in sum fetalne makrosomije.

Avtorji smernic priznavajo, da je carski rez v nekaterih primerih, ko je ogroženo zdravje ploda in matere, nujen. Hitro povečanje števila carskih rezov sugerira, da obstaja verjetnost izkoriščanja operativne metode poroda, še posebej v primerih, ko ni jasnih dokazov za izboljšanje izida nosečnosti za mater in novorojenčka.

»Zdravniki morajo odmeriti koristi in tveganja, vsaj je za nekatera klinična stanja carski rez dejansko najboljša izbira končanja nosečnosti. Številnim nosečnostim z nizkim tveganjem pa carski rez v primerjavi z vaginalnim porodom prinaša več škode kot koristi, še posebej to velja za naslednje nosečnosti« je dejal predsednik SMFM dr. Vincenzo Bergella.

Smernice za zmanjševanje primarnih carskih rezov:

·         Dovoliti podaljšanje latentne porodne faze

·         Razmisliti o tem, da se aktivna porodna faza računa od cervikalne dilatacije več kot 6 cm (namesto 4 cm).

·         Podaljšati čas za progresijo v aktivni porodni fazi.

·         Večrodkam omogočiti da v drugi porodni fazi ostanejo dve ali več, prvorodke pa 3 ali več ur.

·         V nekaterih situacijah, npr. med uporabo epiduralne anestezije, lahko porod še dodatno podaljšamo.

·         Uporaba določenih porodnih tehnik, kot je npr. forceps, ko je le mogoče vaginalno končanje nosečnosti.

·         Nosečnico spodbujati, da med nosečnostjo ne pridobi preveč telesne teže.

·         Med porodom uporabiti nemedicinske intervencije, kot je podpora, za katero se je pokazalo, da zmanjšuje število carskih rezov.

·         Pri zadnjični vstavi uporabiti zunanji obrat.

·         Dvoplodno nosečnost, v kolikor je prvi dvojček v položaju z glavo, končati z vaginalnim porodom.

ACOG in SMFM priporočata razširitev baze podatkov v namen optimalnih odločitev o načinu zaključka nosečnosti in promociji sprememb, ki lahko učinkovito zmanjšajo število primarnih carskih rezov.

Safe Prevention of the Primary Cesarean Delivery so za doseganje porodniškega konsenza  prve smernice SMFM. Cilj smernic je ponuditi kakovostna, dosledna in jedrnata priporočila za porodničarje in subspecialiste feto-maternalne medicine.   

Kategorija:   Nosečnost, Porod
Naslednji prispevek

Pasivno kajenje povezano s splavi

4 maja, 2014 0