Monday, May 20, 2024

Analizo so objavili v reviji Occupational and Environmental Medicine. Najnižje tveganje rojstva otroka s prirojeno napako imajo učiteljice. Raziskovalci so vzeli v obzir povezavo med materinim poklicem in 45-timi različnimi prirojenimi napakam otrok.
V raziskavi je sodelovalo 9.000 novorojenčkov z eno ali večjim številom napak in 3.400 zdravih otrok. Vsi otroci v raziskavi so bili rojeni med letom 1997 in letom 2003.


Matere so morale odgovarjati na vprašanja o njihovem poklicu in delu, ki so ga opravljale mesec dni pred spočetjem pa do konca tretjega meseca nosečnosti. Kot vemo so prvi trije meseci nosečnosti ključni za razvoj zarodka, v tem času se namreč odvija organogeneza zarodkovih organov.

Tri četrtine mater je bilo zaposlenih. Odkrili so, da so določeni poklici povezani z višjim tveganjem prirojenih napak pri otrocih.

»Čistilke, znanstvenice in ženske zaposlene za elektronskimi napravami so imele večjo verjetnost rojstva otroka s prirojeno motnjo,« pravijo znanstveniki.

»Od vseh sodelujočih žensk so je najpogosteje otrok s prirojeno motnjo (vključujoči motnje vida, sluha, prebavnega sistema,…) rodil čistilkam. Rezultati raziskave so primerljivi s predhodnimi raziskavami, ki so pokazale, da obstaja pri omenjenih poklicih povečano tveganje defekta nevralne cevi, spino bifido in različne razcepe,« še dodajajo.

V nasprotju z njimi pa imajo učiteljice manjšo verjetnost rojstva otroka s prirojeno motnjo. Znanstveniki raziskavo smatrajo kot nadaljnjo smer za nove raziskave.

Naslednji prispevek

Krvni test za zgodnje odkrivanje spola

13 junija, 2012 0