Thursday, February 22, 2024
Nekategorizirano
13 junija, 2012

Politika in rodnost

By 0 355 Views

Največ prahu je dvignil predlog v pripravljenem zakonu, ki določa, da bodo vse zdrave ženske, ki se bodo odločale za prekinitev nosečnosti, operativni poseg plačale same. Tudi sam sem proti splavu, kot obliki kontracepcije, vendar iz podatkov, ki so ažurni in nam na voljo je razvidno, da se število opravljenih splavov strmo spušča. Še pred dvajsetimi leti, se je v Sloveniji za splav odločilo nekaj manj kot dvajset tisoč žensk, pa je rodnost še vedno naraščala oziroma ostajala na višini preteklega leta. Nismo se srečevali z upadanjem števila rojstev, kot je primer zadnjih let, pa čeprav se je število opravljenih splavov zmanjšalo letno za deset odstotkov in pristalo na letošnji številki pet tisoč osemsto opravljenih posegov. Uspešnost pri zmanjševanju splava nam pripisuje tudi komisija EU, ki pravi, da smo pod povprečjem, po opravljenih posegih na prebivalca EU.


Podoben predlog, ki je na mizi ministra za delo, družino in socialne zadeve, so pred leti sprejeli na Poljskem in Slovaškem, ki se še vedno ukvarjata z velikim padcem rodnosti v svoji sredini, da o zdravju žensk in denarju za njihovo zdravljenje, ki jim posege opravljajo nestrokovne osebe, ne govorim.

Minister si je zadal cilj, rešiti rast natalitete z represivnimi ukrepi, ki smo jim bili priča nekje v 19. stoletju, s popolno ignoranco strokovnih služb, ki so s svojim znanjem in strokovnim mnenjem, odločno nastopile proti predlagani anomaliji, ter z dokaznim gradivom prikazale, kdaj in zakaj prihaja do čedalje nižje rodnosti v republiki.

En od grafov je prikazal, da sta krivulji rodnosti in gradnjo stanovanj, padala sorazmerno z vse manjšim številom novih stanovanj. To je en od dejavnikov, ki vpliva na vse nižji rodnost, drugi veliko večji in pomembnejši pa je, zaposlitev nosečih žensk in mladih mamic. Vse manj delodajalcev se odloča za zaposlitev omenjenih skupin žensk, predvsem iz razloga večjega števila izostanka iz dela, zaradi bolniškega staleža. Tu je rešitev precej preprosta in izvedljiva, če bi le imela vlada malo posluha. Spodbuditi podjetja, z znižanjem davkov za zaposlene mamice in jih s tem zaščititi pred izgubo zaposlitve, delodajalce pa s tem ukrepom spodbuditi, da zaposlijo več mamic.

Predlagam enostavno, bolj prijazno in realno rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse in bi sigurno povečala število rojstev v Sloveniji:

–          znižati davke za podjetja, ki zaposlujejo mamice in sicer, ukiniti bruto prispevka na bruto plače, ki ga plačuje podjetje za vsakega zaposlenega. Podjetja naj bodo tega davka oproščeni in s tem delodajalec privarčuje kar nekaj tisoč tolarjev na mesec, s tega naslova. S tem ga prepričamo, da mu je interes zaposliti mamico.

–          s to rešitvijo zagotovimo, da mlade mamice hitreje in lažje pridejo do zaposlitve, saj kot davčno bolj ugodne iskalke zaposlitve, vzbudijo večje zanimanje pri delodajalcu.

–          ukrep, ki bo mlade ženske prepričal, da bodo do prve zaposlitve, poleg vseh svojih znanj in izkušenj, imele kot mlade mamice prednost pred ostalimi iskalci zaposlitve.

Rešitev, ki ni škodljiva za nikogar in spodbuja mlade pare, da se hitreje odločajo za naraščaj in delodajalce prisili, da raje zaposlijo mamice, ki se jim zdaj izogibajo v velikem loku.

Z velikim veseljem in odobravanjem sem ravno danes sprejel novico, da je predsednik vlade predlagal ministru za delo, družino in socialne zadeve Janezu Drobniču, naj kot minister in član vlade

odstopi s svojega položaja.

Upajmo, da bodo na novo nastali predlogi bolj prijazni do državljanov republike, da bodo napisani v dobri veri in tudi v praksi dvignili rodnost v Sloveniji. Mislim, da si tega želimo vsi.

 

Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi organizacij

v katerih so zaposleni ali uredništva portala Bambino